Evanghelia în toată lumea, 29 octombrie

Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Matei 24:14 Răspunderea  de a merge și a împlini această însărcinare...

Darurile Duhului, 13 octombrie

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă... Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1 Corinteni 12:1, 7 Pavel declară că darurile și manifestările...

A căzut Babilonul, 6 octombrie

Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Apocalipsa 14:8 A...

O cetate de scăpare, 2 octombrie

Da, Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuinţă a Lui şi a zis: Acesta este locul Meu de odihnă pe vecie; voi locui în el, căci l-am dorit. Psalm 132:13,...

Dragă inimii lui Dumnezeu, 1 octombrie

Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că...