Darurile Duhului, 13 octombrie

În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă… Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora. 1 Corinteni 12:1, 7

Pavel declară că darurile și manifestările Duhului au fost așezate în biserică … ”până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos”. Efeseni 4, 12.13

Nu toți oamenii primesc aceleași daruri, dar fiecărui slujitor al lui Dumnezeu îi este făgăduit un dar al Duhului Sfânt.

Domnul are nevoie de tot felul de lucrători iscusiți. „El a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea templului lui Hristos.” Efeseni 4, 11, 12

În legătură imediată cu scenele marii zile a lui Dumnezeu, Domnul, prin proorocul Ioel, a făgăduit o manifestare deosebită a Duhului Său. Ioel 2, 28. Această profeție s-a împlinit parțial în revărsarea Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii; dar va ajunge la o împlinire deplină în manifestarea harului divin care va însoți încheierea lucrării Evangheliei…

În timpul acesta, înzestrarea specială a harului și puterii divine nu este mai puțin necesară pentru biserică decât în ​​zilele apostolice.

Dumnezeu va înzestra astăzi bărbați și femei cu putere de sus, așa cum i-a înzestrat pe aceia care în Ziua Cincizecimii au auzit Cuvântul mântuirii. Chiar în ceasul acesta, Duhul Său și harul Său sunt pentru toți aceia care au nevoie de ele și Îl cred pe El pe cuvânt.

Darurile sunt deja ale noastre, în Hristos Isus, dar luarea lor în stăpânire depinde de primirea — de către noi-a Duhului Sfânt…

Dacă ei sunt legați de Hristos și dacă darurile Duhului Sfânt le sunt date, atunci, cei mai săraci și cei mai neștiutori dintre ucenicii Săi, vor avea o putere care va câștiga inimile. Dumnezeu îi face canale prin care să se reverse cele mai înalte influențe asupra Universului.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *