Cine va primi sigiliul lui Dumnezeu? 8 octombrie

Şi am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!” Apocalipsa 7 : 2, 3

Sigiliul viului Dumnezeu va fi așezat numai asupra acelora care vor purta o asemănare cu Hristos în caracter.

După cum ceara preia amprenta sigiliului, tot așa sufletul trebuie să preia amprenta Duhului lui Dumnezeu și să păstreze chipul lui Hristos.

Ascultarea de principiile poruncilor lui Dumnezeu este cea care modelează caracterul după asemănarea divină.

Sigiliul Legii lui Dumnezeu se găsește în porunca a patra. Dintre toate Cele Zece Porunci, numai aceasta scoate în evidență numele și titlul Legiuitorului. Ea Îl declară a fi Creatorul cerului și al pământului și în felul acesta arată cerințele Sale cu privire la respect și închinare mai presus de toți ceilalți. În afară de această poruncă, nu mai este nici una în Decalog care să arate prin a cui autoritate a fost dată Legea.

Israeliții au pus pe ușile lor o semnătură de sânge, pentru a arăta că erau proprietatea lui Dumnezeu. Tot astfel copiii lui Dumnezeu din timpul acesta vor purta semnătura pe care a hotărât-o Dumnezeu. Ei se vor așeza pe ei înșiși în armonie cu sfânta lege a lui Dumnezeu. Un semn este pus asupra fiecăruia din poporul lui Dumnezeu la fel de adevărat ca semnul care  a fost pus pe ușile locuințelor evreilor, pentru a ocroti poporul de ruina generală. Dumnezeu declară: „Le-am dat şi Sabatele Mele să fie ca un semn între Mine şi ei, pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.” Ezechiel 20:12.

De îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilați pe frunte – și acesta nu este un sigiliu sau un semn care să poată fi văzut, ci o consolidare în adevăr, atât intelectuală, cât și spirituală, în așa fel încât să nu poată fi clintiți și – de îndată ce copiii lui Dumnezeu sunt sigilați și pregătiți pentru zguduire, aceasta va avea loc. De fapt, zguduirea a și început;  judecățile lui Dumnezeu sunt acum pe pământ, … ca să știm ce urmează.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *