În legătură cu Cel Infinit

Așa vorbește Domnul: «Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaște, că știe că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu,» zice Domnul” Ieremia 9:24, 25.

Există o educație care este în esență lumească. Scopul ei este succesul în lume, satisfacerea ambiției egoiste. Pentru a-și asigura această educație mulți studenți petrec timp și bani aglomerând minte cu cunoștințe nenecesare. Lumea îi socotește învățați, dar Dumnezeu nu este în gândurile lor…

Există un alt fel de educație care este foarte diferit. Principiul său fundamental, așa cum este el declarat de cel mai mare Învățător pe care l-a cunoscut lumea vreodată este: ”Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” ( Matei 6:33).  Scopul său nu este egoist, ci să-L onoreze pe Dumnezeu… Dumnezeu este sursa a toată înțelepciunea. El este infinit de înțelept și drept și bun. Separați de Hristos, cei mai înțelepți oameni care au trăit vreodată nu-L pot înțelege. Ei pot pretinde că sunt înțelepți; pot să-L laude prin realizările lor; dar simpla cunoaștere intelectuală, separată de marile adevăruri care au în centru pe Hristos este lipsită de însemnătate…

Dacă oamenii ar putea vedea pentru o clipă dincolo raza limitată de vizibilitate, dacă ei ar putea prinde o sclipire a Celui Veșnic, fiecare gură ar înceta să se mai laude. Oamenii locuind în acest atom mic al unei lumi sunt limitați; Dumnezeu  are lumi nenumărate care ascultă de legile Sale și sunt conduși spre slava Lui. Când oamenii au ajuns atât de departe în cercetările lor științifice cât le permit puterile lor limitate, încă mai există o infinitate dincolo de ceea ce pot ei înțelege.

Înainte ca oamenii să poată fi cu adevărat înțelepți, ei trebuie să înțeleagă dependența lor de Dumnezeu și să fie umpluți cu înțelepciunea Sa. Dumnezeu este sursa puterii intelectuale și a puterii spirituale. Cei mai mari oameni, cei care au atins ceea ce oamenii privesc ca minunate înălțimi ale științei nu trebuie să fie comparați cu Ioan, ucenicul iubit sau cu apostolul Pavel. Abia atunci când puterile intelectuale și cele spirituale sunt combinate este atins cel mai înalt standard al capacității omenești.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *