Răsplata căutării – 13 aprilie

Dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. Proverbe 2:3-5

Dar trebuie să se facă un studiu stăruitor şi o cercetare atentă. O înţelegere clară şi profundă a adevărului nu va fi niciodată răsplata celui leneş. Nici o binecuvântare pământească nu se poate obţine fără eforturi stăruitoare, pline de răbdare şi perseverenţă. Ca să aibă succes în afaceri, ei trebuie să aibă voinţa de muncă şi credinţa de a privi spre rezultate. Noi nu putem aştepta să obţinem cunoştinţe spirituale, fără o muncă asiduă. Aceia care doresc să găsească comorile adevărului, trebuie să sape pentru ele aşa după cum minerul sapă după comorile ascunse în pământ. O lucrare făcută cu inima pe jumătate, cu indiferenţă, nu va da rezultate. Atât pentru cei în vârstă, cât şi pentru cei tineri, este esențial ca nu numai să citească Cuvântul lui Dumnezeu, ci să-l şi studieze cu toată inima, rugându-se şi căutând adevărul ca pe o comoară ascunsă. Cei care vor face astfel vor fi răsplătiţi, căci Domnul Hristos le va lumina înţelegerea….

Nimeni nu poate cerceta Scripturile, în Spiritul lui Hristos, fără ca să fie răsplătit. Când omul este dispus să se lase învăţat, asemenea unui copilaş, când se supune în totul lui Dumnezeu, atunci el va găsi în Cuvântul Său adevărul. Dacă oamenii ar fi ascultători, atunci ei ar înţelege planul cârmuirii lui Dumnezeu. Lumea cerească şi-ar deschide atunci comorile harului şi slavei spre a fi cercetate. Fiinţele omeneşti ar fi atunci cu totul schimbate faţă de ceea ce sunt acum, căci prin cercetarea comorilor adevărului, cei credincioşi sunt înnobilaţi. Taina Mântuirii, a întrupării Domnului Hristos, jertfa Sa ispăşitoare, nu vor mai fi aşa de vagi, de neînţelese cum sunt acum pentru mintea noastră. Ele nu numai că vor fi mai bine înţelese, dar vor fi mult mai mult apreciate.

În rugăciunea Sa înălţată Tatălui, Domnul Hristos a dat lumii o lecţie care ar trebui să fie întipărită în mintea şi-n sufletul nostru. „şi viaţa veşnică este aceasta”, spunea El, „să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis tu.” Ioan 17, 3. Aceasta este adevărata educaţie. Ea transmite putere. Cunoaşterea din experienţă a lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos, pe care L-a trimis El, transformă pe om după chipul lui Dumnezeu. El dă omului stăpânire de sine, aducând fiecare impuls şi orice patimă a firii decăzute sub controlul înaltelor facultăţi ale minţii. Ea face pe posesorul ei un fiu al lui Dumnezeu şi un moştenitor al cerului. Ea îl aduce în comuniune cu înţelepciunea Celui Infinit şi deschide înaintea lui comorile bogate ale Universului.

Aceasta este cunoştinţa care se obţine prin cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu. Iar această comoară poate fi găsită de orice suflet care este gata să dea totul pentru a o avea. – Parabolele Domnului Hristos, p.111-114

Devoționalul este din cartea ”Reflecting Christ”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *