Poruncile sunt sigure

CoverToate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru veșnicie, făcute cu  credincioșie şi neprihănire” – Psalm 111:7,8.

La crearea for, Adam şi Eva aveau o cunoaștere a Legii lui Dumne­zeu. Ea era tipărită în inimile lor, iar ei  au înțeles cerințele Legii față de ei. Legea lui Dumnezeu a existat înainte ca omul să fi fost creat. Ea a fost adap­tată la starea  ființelor sfinte; chiar şi îngerii erau guvernați de ea. După căderea în păcat, principiile neprihănirii au rămas neschimbate. Nimic nu a fost luat din Lege; niciunul din preceptele ei sfinte nu putea fi îmbunătățit. Și așa cum a existat de la început, aşa va continua să existe in decursul veacurilor nesfârșite ale veșniciei (1 BC/1104).

Datoria noastră de a asculta de această Lege trebuie să fie sarcina acestei ultime solii de har adresate lumii. Legea lui Dumnezeu nu este un lucru nou. Ea nu este sfințenie creată, ci sfințenia făcută cunoscut. Ea este un cod de principii ce exprimă milă, bunătate şi iubire. Ea prezintă omenirii căzute caracterul lui Dumnezeu şi afirmă în mod clar întreaga datorie a omului. (1 BC/1104-1105).

Legea iubirii fiind temelia guvernării lui Dumnezeu, fericirea tuturor ființelor inteligente depinde de acceptarea întrutotul de către ei, a marilor principii ale neprihănirii aflate în această Lege. Dumnezeu dorește de la toate ființele create de El, o slujire din iubire – slujire care izvorăște dintr-o apreciere a caracterului Său. El nu găsește nici o plăcere într-o ascultare forțată; și le acordă tuturor libertatea voinței, pentru ca astfel ei să-I poată aduce o slujire liber consimțită (1 FE/18).

Toate poruncile Lui sunt sigure… Tot ceea ce este clădit pe autoritatea omului va fi răsturnat, dar ceea ce are temelia pe stânca de neclintit a Cuvântului lui Dumnezeu va rămâne pentru veșnicie (TV/264).

Poruncile sfinte pe care Satana le-a urât şi pe care a căutat să le distrugă vor fi onorate de către întregul Univers sfânt și fără păcat (1 FE/354).

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *