Cum să studiezi Biblia

Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine” Ioan 5:39.

Nu este suficient să studiezi Biblia așa cum sunt studiate alte cărți. Pentru ca aceasta să fie înțeleasă în chip mântuitor, Duhul Sfânt trebuie să miște inima cercetătorului. Același Duh care a inspirat Cuvântul trebuie să inspire pe cititorul Cuvântului. Atunci va fi auzit glasul din cer…

Simpla citire a Cuvântului nu va împlini rezultatul prevăzut de cer; Cuvântul trebuie studiat și prețuit în inimă. Cunoașterea lui Dumnezeu nu este dobândită fără efort mintal. Ar trebui să studiem Biblia cu sârguință, cerând lui Dumnezeu ajutorul Duhului Sfânt pentru ca să putem înțelege Cuvântul Său. Ar trebui să luăm un verset și să concentrăm mintea asupra găsirii gândului pe care l-a pus Dumnezeu acolo pentru noi. Ar trebui să ne oprim asupra gândului până ce devine al nostru și știm ”ce zice Domnul.”

Există însă puțin folos din citirea rapidă a Scripturilor. Se poate trece prin toată Biblia și totuși să nu reușești să-i vezi frumusețea sau să nu poți înțelege înțelesul ei profund și ascuns. Un pasaj studiat până ce semnificația sa este clară și relația sa cu planul de mântuire este evidentă, este de mai mare valoare decât citirea mai multor capitole fără nici un scop bine definit în vedere și fără nici o învățătură pozitivă câștigată. Ține Biblia cu tine. De câte ori ai ocazia, citește-o;  memorează textele. Chiar și când mergi pe stradă poți citi un pasaj și să meditezi asupra lui, fixându-l în minte

Vremuri care vor încerca sufletele oamenilor sunt chiar în fața noastră și cei care sunt slabi în credință nu vor rezista încercării acestor zile periculoase. Marile adevăruri ale revelației trebuie să fie studiate cu atenție, căci toți vom dori să avem o cunoaștere inteligentă a cuvântului lui Dumnezeu. Prin studierea Bibliei și o comuniune zilnică cu Isus vom dobândi vederi clare, bine definite privind responsabilitatea individuală și putere de a sta în ziua încercării și ispitei. Cei a căror viață este unită cu Hristos prin legături ascunse, vor fi păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuire.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *