Cuvintele Domnului Hristos au putere de convingere deplină – 12 ianuarie

 Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii! Ioan 1:29

„Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Isus a văzut doi fraţi: pe Simon, zis Petru, şi pe fratele său, Andrei… El le-a zis: «Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni». Îndată ei au lăsat mrejele şi au mers după El.” …

Ascultarea promptă şi necondiţionată a acestor oameni, fără a li se promite nici un fel de salariu, pare remarcabilă, dar chemarea Domnului Hristos a avut o putere de convingere deplină. Domnul Hristos dorea ca, prin legătura cu Sine, să facă din aceşti pescari umili mijlocul prin care oamenii urmau să fie scoşi din slujba lui Satana şi aduşi în slujba lui Dumnezeu. În această lucrare, ei aveau să devină martorii Săi, vestind lumii adevărul Său, neamestecat cu tradiţiile şi speculaţiile filozofice ale oamenilor. Însoţindu-L pretutindeni şi însuşindu-şi virtuţile Sale, ei urmau să fie calificaţi pentru a deveni pescari de oameni…

Timp de trei ani, ei au lucrat în colaborare cu Mântuitorul şi, prin învăţăturile Sale, prin lucrările Sale de vindecare şi prin exemplul Său, au fost pregătiţi să ducă mai departe lucrarea pe care a început-o El. Prin simplitatea credinţei şi printr-o slujire umilă şi curată, ucenicii au fost învăţaţi să poarte responsabilităţi în lucrarea lui Dumnezeu.

Acestea sunt lecţii pe care trebuie să le învăţăm din experienţa apostolilor. Ei au avut o loialitate de fier faţă de principii. Apostolii nu au fost nişte oameni care să cadă sau să se descurajeze, ci au fost plini de respect şi de zel pentru Dumnezeu, fiind motivaţi doar de scopuri şi aspiraţii nobile. Deşi au fost la fel de slabi şi de neajutoraţi ca orice alt slujitor care este angajat în lucrarea lui Dumnezeu, ei şi-au pus toată încrederea în Domnul. Bogăţia lor a fost cultura minţii şi a sufletului şi oricine Îl va face pe Dumnezeu cel dintâi, cel de pe urmă şi totul în toate poate avea această bogăţie. Apostolii au trudit mult ca să înveţe lecţiile primite în şcoala lui Hristos, dar nu au trudit în zadar. Ei s-au ataşat de cea mai mare putere şi au dorit arzător şi continuu o înţelegere mai profundă, mai înaltă şi mai vastă a realităţilor veşnice, ca să-i poată prezenta cu succes lumii nevoiaşe comorile adevărului…

Lumina adevărului trebuie să strălucească pretutindeni, pentru ca inimile să poată fi sensibilizate şi convertite. Evanghelia trebuie să fie propovăduită în toate ţările. Slujitorii lui Dumnezeu să lucreze atât în apropiere, cât şi în depărtare, mărind parcelele cultivate ale viei Domnului şi mergând în regiunile îndepărtate. Ei trebuie să lucreze în aceste zile din urmă, pentru că vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra. – Slujitorii Evangheliei, p. 24-26.

Acest text este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *