Un ajutor divin

Nouă însă Dumnezeu ni le -a descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” 1 Corinteni 2:10.

Cu cât ne lipim mai mult de simplitatea adevărului, cu atât mai sigur vom înțelege sensul său profund. Apoi, dacă inima este sub inspirația Duhului lui Dumnezeu, poate spune ”Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate” (Psalm 119:130). Aceasta înseamnă că acest cuvânt este interpretat de Duhul lui Dumnezeu, nu doar citit de cercetător.

Nu doar litera cuvântului este cea care dă lumină și înțelegere, ci Cuvântul este scris în mod special în inimă, aplicat de către Duhul Sfânt. Minții și inimii consacrate lui Dumnezeu îi este dăruită o măsură sporită de înțelegere pe măsură ce lumina este împărtășită și altora…

Cu cât cineva lasă mai mult loc pentru intrarea Cuvântului  lui Dumnezeu, cu atât este mai îmbogățit atât din punct de vedere intelectual cât și spiritual. Va avea o judecată mai clară și mai puțin părtinitoare și vederile sale vor fi mai cuprinzătoare. Modul în care apreciază lucrurile spirituale va fi mai corect. Înțelegerea sa, sub puterea lucrătoare a Duhului Sfânt, este exercitată pentru asimilarea adevărului, transformându-l în beneficiu personal prin întărirea sufletului spre a face lucrări de lepădare de sine.

O, mulțumesc Domnului  cu inima, sufletul și vocea că Domnul poate, prin intrarea Cuvântului în inimă, să mărească posibilitățile noastre de înțelegere distinct și clar, nu numai a lucrurilor spirituale ci și a lucrurilor trecătoare cu care suntem în contact.

Harul sfințitor al lui Dumnezeu asupra minții omenești sfințește puterile rațiunii. În fața minții va fi mereu întrebarea: Ce îmi propun să fac va aduce slavă lui Dumnezeu? Va fi un spirit de umilință profundă și va fi mai puțină dependență de înțelepciunea omenească și mult mai multă încredere de a căuta pe Dumnezeu cu rugăciunea umilă: Învață-mă căile Tale  și voia Ta. Și Domnul va crea un curs al gândirii pe care îl vom putea urma în siguranță. Experiențele trecute vor fi reînviate și calea sigură va fi așezată în minte.

Puterea divină cooperează cu omul.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *