Lucrarea inimii

Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă dar să pătrundă înțelepciunea înlăuntrul meu!” Psalm 51:6.

Adevărul trebuie să devină adevărul primitorului, din toate punctele de vedere. Trebuie să fie imprimat în inimă. ”Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire” (Romani 10:10). ”Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta” (Marcu 12:30). Aceasta este servirea pe care o acceptă Dumnezeu… Inima este fortăreața ființei, și până ce aceasta nu este cu totul de partea Domnului vrăjmașul va câștiga în mod constant victorii asupra noastră prin ispitele sale subtile…

Completă și abundentă este rezerva care a fost făcută pentru ca să putem avea milă, har și pace. De ce atunci, ființele omenești se poartă de parcă ar nutri ideea că adevărul este un jug al robiei? Pentru că inima n-a gustat și n-a văzut niciodată  că Domnul este bun.

Lumea este plină de învățături false și dacă nu cercetăm în mod hotărât Scripturile pentru noi înșine, vom accepta erorile lumii drept adevăruri, vom adopta obiceiurile ei și ne vom înșele inimile. Doctrinele și obiceiurile ei sunt în contradicție cu adevărul lui Dumnezeu.

Este o chestiune de cea mai mare importanță și de cel mai mare interes pentru noi ca să înțelegem ce este adevărul, iar cererile noastre ar trebui să se înalțe cu intensă stăruință ca să putem fi călăuziți în tot adevărul.

Adevărul este sacru, divin. Este mai puternic decât orice altceva în formarea unui caracter după asemănarea lui Hristos. În el este belșug de bucurie. Atunci când este prețuită în inimă iubirea pentru Hristos este preferată iubirii oricărei ființe omenești. Acesta este creștinismul. Aceasta este iubirea lui Dumnezeu în suflet. Astfel, pur și nealterat adevărul ocupă citadela sufletului…

Atunci când adevărul, așa cum este el în Isus modelează caracterul, va fi considerat adevăr cu adevărat. Pe măsură ce este contemplat de credincios va crește mai luminos, strălucind cu frumusețea sa originală. Va crește în valoare,  însuflețind și înviorând mintea și supunând egoismul și asprimea necreștinească a caracterului. Va înălța aspirațiile noastre, făcându-ne în stare să atingem standardul desăvârșit de sfințenie.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *