Creșterea cea mai înaltă

Ferice de omul care găsește înțelepciunea, şi de omul care capătă pricepere!” Proverbe 3:13.

Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și omul care consimte să fie modelat și fasonat după asemănarea divină este exemplarul cel mai nobil al lucrării lui Dumnezeu…

Cunoașterea experimentală a adevăratei evlavii, în consacrare și slujire zilnică asigură creșterea cea mai înaltă pentru minte, suflet și trup… Împărtășirea cu puterile divine onorează străduința noastră după înțelepciune pentru o folosire conștiincioasă a facultăților celor mai înalte pentru a onora pe Dumnezeu și pe semenii noștri. Deoarece aceste facultăți provin de la Dumnezeu și nu sunt autocreate,  ar trebui apreciate ca talente de la Dumnezeu pentru a fi folosite în slujba Lui.

Facultățile minții încredințate de Ceruri  trebuie tratate ca puteri superioare, pentru a conduce regatul corpului. Poftele naturale și pasiunile trebuie să fie aduse  sub controlul conștiinței și al afecțiunilor spirituale…

Religia lui Hristos nu degradează niciodată pe primitor, nu-l face niciodată aspru sau dur, nepoliticos sau plin de sine, pătimaș sau crud. Dimpotrivă, religia rafinează gustul, sfințește discernământul, curăță și înnobilează gândurile, aducându-le în supunere față de Isus Hristos.

Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Săi este mai înalt decât poate ajunge cel mai înalt gând omenesc. Dumnezeul cel viu a dat în legea Sa cea sfântă o transcriere a caracterului Său. Cel mai mare Învățător pe care l-a cunoscut lumea vreodată este Isus Hristos. Și care este standardul pe care trebuie să-l atingă toți cei ce cred în El? ”Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit” (Matei 5:48). Așa cum Dumnezeu este desăvârșit în sfera Sa de acțiune, tot astfel și omul poate fi desăvârșit în sfera sa omenească. Idealul caracterului creștin este asemănarea cu Hristos. În fața noastră este deschisă o cale de dezvoltare continuă. Avem de atins un obiectiv, de obținut un standard care include tot ce este  bun și pur și nobil și elevat. Ar trebui să existe o continuă străduință și un progres continuu înainte și în sus către desăvârșirea caracterului.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *