Prin har poți să atingi idealul lui Hristos

Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: «În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere va fi tăria voastră.»” Isaia 30:15.

Domnul va recunoaște fiecare efort pe care îl faci pentru a atinge idealul Său pentru tine. Când greșești, când ești înșelat să păcătuiești, să nu simți că nu te poți ruga, că nu ești vrednic să vii înaintea Domnului. ʺCopilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănitʺ. El așteaptă cu brațele întinse să primească pe risipitor. Mergi la El și spune-I despre greșelile și căderile tale. Cere-I să te întărească pentru noi eforturi. El nu te va dezamăgi niciodată și nu va abuza niciodată de încrederea ta.

Vor veni încercări. Domnul cizelează astfel asprimea caracterului tău. Nu murmura. Prin cârtire faci încercarea mai grea. Onorează pe Dumnezeu prin supunere voioasă. Îndură greutățile cu răbdare. Păstrează dragostea lui Dumnezeu în suflet chiar și atunci când ți se face o nedreptate…

Hristos cunoaște tăria ispitelor tale și capacitatea ta de a rezista. Mâna Lui este totdeauna întinsă cu o sensibilitate plină de milă către fiecare copil care suferă. Celui ispitit și descurajat el îi spune: Copile, pentru care am suferit și am murit, nu poți avea încredere în Mine? ʺPuterea ta să ţină cât zilele tale!ʺ…

Cuvintele nu pot descrie pacea și bucuria pe care le au cei care Îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Încercările nu le tulbură liniștea, disprețul nu-i supără. Eul este crucificat. Zi de zi sarcinile lor pot deveni tot mai solicitante, ispitele tot mai puternice, încercările mai severe; dar ei nu se clatină pentru că primesc puterea potrivită cu nevoia lor. – Youth’s Instructor, 26 iunie 1902.

Domnul Hristos însă nu ne-a asigurat de faptul că atingerea desăvârşirii caracterului este un lucru uşor. Un caracter nobil, cizelat, necolţuros, nu se moşteneşte. Nici nu-l putem avea printr-o întâmplare. Un caracter nobil se câştigă prin eforturi personale prin meritele harului Domnului Hristos. Dumnezeu dă talentele, puterile mintale; noi … ne formăm caracterul. El se formează prin lupte necruţătoare şi aspre cu eul. O luptă continuă trebuie dusă împotriva înclinaţiilor fireşti moştenite. Noi trebuie să ne cercetăm îndeaproape şi să nu îngăduim să rămână nici chiar o singură trăsătură nepotrivită de caracter, fără să fie îndreptată.

Nimeni să nu spună, eu nu pot să-mi corectez defectele de caracter. Dacă ajungi cumva la această hotărâre, atunci, cu siguranţă vei da greş în a obţine viaţa veşnică. Imposibilitatea stă în lipsa voinţei tale. Dacă nu vrei, nu vei putea birui. Adevărata dificultate stă, de fapt, în stricăciunea unei inimi nesfinţite şi în refuzul de a se supune controlului lui Dumnezeu. – Parabolele Domnului Hristos, 331

Devoționalele din 2012 sunt din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *