Am un înger păzitor

Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui, şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui” Psalm 103:20.

Astăzi, ca și în trecut, tot cerul se uită să vadă biserica crescând  în adevărata știință a mântuirii. Domnul Isus este printre oameni. Îngerii Săi umblă printre noi nerecunoscuți și neapreciați. Suntem salvați din multe capcane și din multe pericole nevăzute, care sunt puse în calea noastră prin mașinațiunile și ostilitatea dușmanului nostru, pentru a ne distruge. O, dacă ochii noștri ar putea fi deschiși ca să discearnă preocuparea atentă și grija duioasă a mesagerilor luminii! Dacă cei care recunosc politicos favorurile pe care le primesc de la prieteni pământești, ar înțelege cât de mult datorează lui Dumnezeu, inimile lor ar răspunde cu mulțumiri pline de recunoștință pentru ocrotirea prețioasă caare acum trece neobservată.

Noi nu povestim destul de des binecuvântările lui Dumnezeu…  Dând greș în a exprima recunoștința, noi dezonorăm pe Făcătorul nostru. Îngerii Săi, mii și mii, și de zece mii de ori zece mii, sunt însărcinați să slujească celor care vor fi moștenitori ai salvării. Ei ne ocrotesc împotriva răului trecător și împing înapoi puterile întunericului, altfel ar trebui să fim distruși. De ce nu prețuim noi purtarea de grijă a lui Dumnezeu? Dacă Satana ar fi putut face ce vrea și și-ar fi împlinit planurile, distrugerea ar putea fi văzută la fiecare pas. De ce nu ne amintim că suntem apărați cu îndurare de pericole? Nu avem noi motive să fim mulțumitori în fiecare clipă, mulțumitori chiar când există dificultăți aparente în calea noastră? Nu putem avea încredere în Tatăl nostru ceresc?

Nu vom ști niciodată din ce pericole, văzute și nevăzute am fost eliberați prin intervenția îngerilor până ce vom vedea providența lui Dumnezeu în lumina veșniciei. Atunci vom înțelege mai bine ce a făcut Dumnezeu pentru noi în toate zilele vieții noastre. Vom ști atunci că întreaga familie cerească a urmărit cu atenție cursul acțiunilor noastre zi de zi.

Fiecare credincios care își dă seama în mod constant de dependența sa de Dumnezeu are îngerul său desemnat, trimis din ceruri ca să-i slujească. Slujirea acestor îngeri este deosebit de importantă acum, căci Satana face ultimul său efort disperat de a câștiga lumea.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *