Sabatul trimestrial de post și rugăciune – 5 Aprilie, 2014

Obiectiv: Primul sabat al fiecărui trimestru este desemnat ca zi de rugăciune și post pentru biserica mondială. Membrii ar trebui să-și concentreze rugăciunile pe teme specifice în timpul zilelor desemnate pentru post și rugăciune, neuitând să se roage și pentru alte nevoi locale și individuale.

Audioriu: Membrii ai bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Ținte: Încurajarea familiilor și a membrilor să pună deoparte prima zi din lună și o zi pe săptămână ca zi întreagă sau parțială de post.

Teme de rugăciune:

a.  Planurile și activitățile celor treisprezece diviziuni și ale uniunilor afiliate (Orientul Mijlociu și Uniunea Africii de Nord) cu privire la „Misiunea în Orașe”.

b.  Atenția totală pe care o acordă toate activitățile media ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea,  punând un acccent puternic pe misiune în toată lumea.

c.  Pentru  o înțelegere și o folosire completă a Slujirii Medicale Multilaterale („lucrarea medicală misionară”) permițând membrilor bisericii să vină în întâmpinarea nevoilor oamenilor și să adopte metoda de slujire a lui Hristos în folosul celorlalți.

d. Pentru o perspectivă spirituală și evanghelistică profundă a fiecărui conducător de biserică din întreaga lume în timp ce aceștia le îndreaptă atenția membrilor spre Hristos și spre misiunea si mesajul unic ce se găsește în Apocalipsa 12:17, 14:6-12 si 18:1-4, mesaj ce a fost încredințat bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Trebuie să-L implorăm pe Domnul ca să-i ajute pe pastori și pe membrii bisericii să nu-și piardă niciodată identitatea profetică cu privire la cine suntem ca Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea- Biserica Rămășiței lui Dumnezeu din timpul sfârșitului.

e. Pentru activitățile unite de evanghelizare și de mărturisire ale fiecărui bărbat, femeie și copil adventist de ziua a șaptea, împuterniciți de puterea Duhul Sfânt, în timp ce ne supunem conducerii Sale în viețile noastre. Aceasta ne va păstra activi în slujirea lui Dumnezeu, luptând împotriva apatiei și mulțumirii de sine prin locuirea Duhului Sfânt în viața fiecăruia. Angajamentul total și participarea activă a fiecărui membru al bisericii din intreaga lume este elementul cheie în  proclamarea finală a Marii Strigări. Pe măsură ce ne supunem conducerii Duhului Sfânt, aceasta Îi va permite lui Hristos să ne facă una, împlinind astfel rugăciunea lui Hristos din Ioan 17, în timp ce înțelegem rolul nostru în această lume ca o mișcare profetică ce îndeplinește sfârșitul marii lupte ce conduce la revenirea grabnică a lui Hristos.

 

Resurse:

Sabatul de post și rugăciune din al doilea trimestru:

Tema: Misiunea în orașe

www.MissiontotheCities.org

Orașele alese pentru programul Misiunea în orașe: 

https://MissiontotheCities.org/cities

Zece zile de rugăciune:

https://www.zecezilederugaciune.wordpress.com

 Provocarea :

https://missiontothecities.org/assets/136

 

“Împărtășește altora adevărul lui Dumnezeu cu dragoste și luminează pământul cu slava lui Dumnezeu”Ted Wilson,  30 Oct , 2013

https://www.youtube.com/watch?v=nZS2KuejSv0

 

Disciplina postului – Dr. Derek Morris

https://www.revivalandreformation.org/fasting

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *