Grijă specială pentru cei slabi

”Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri” Matei 18: 10.

Omul este proprietatea lui Dumnezeuși îngerii privesc cu interes  fierbinte să vadă cum tratează omul pe semenii săi. Când inteligențele cerești văd pe cei ce susțin că sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu că depun eforturi asemenea lui Hristos,  de a ajuta pe cei greșiți, dând pe față un spirit duios, plin de simpatie pentru cei pocăiți și cei căzuți, îngerii se apropie de ei și le aduc în memorie acele cuvinte care vor alina și vor înălța sufletul. Îngeri sfinți sunt  pe drumul fiecăruia dintre noi. Noi nu trebuie să disprețuim pe cel mai fără de valoare dintre acești  micuți ai lui Dumnezeu…

Isus a dăruit viața Sa prețioasă, atenția Sa personală, celui mai fără de valoare dintre acești micuți ai lui Dumnezeu și îngeri care excelează în putere tăbărăsc în jurul celor ce se tem de Dumnezeu. Să fim deci atenți și să nu permitem nici măcar unui gând disprețuitor să ocupe mintea noastră cu privire la unul din acești micuți ai lui Dumnezeu. Ar trebui  să avem grijă de cei rătăciți cu atenție, vorbind cuvinte de încurajare celor căzuți, și să ne ferim ca nu cumva prin vreo acțiune neînțeleaptă să-i îndepărtăm de la Mântuitorul cel plin de milă…

Tot cerul este interesat în lucrarea de salvare a celor pierduți. Îngerii privesc cu interes intens să vadă cine va  lăsa pe cele nouăzeci și nouă și va ieși în vijelie, în furtună și în ploaie, în deșertul sălbatic să caute oile pierdute. Cei pierduți sunt peste tot în jurul nostru, pierind și din păcate, neglijați. Dar ei sunt valoroși în ochii lui Dumnezeu, cumpărați prin sângele lui Hristos.

Prin tot ceea ce ne-a dat un avantaj asupra altora – fie că este vorba de educație și rafinament, noblețe de caracter, instruire religioasă – suntem datori față de cei mai puțin favorizați și, în măsura în care stă în puterea noastră, trebuie să le slujim. Dacă suntem puternici, trebuie să susținem mâinile celor slabi. Îngeri din slavă, care văd pururea fața Tatălui în ceruri, fac din aceasta misiunea lor deosebită. Îngerii sunt totdeauna prezenți acolo unde este cea mai mare nevoie, alături de cei care au de dus cele mai grele bătălii cu eul și ale căror împrejurări sunt cele mai neplăcute. Și în această slujire adevărații urmași ai lui Hristos vor colucra.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *