Îngeri în cămin

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;  şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră” Psalm 91:11,12.

Îngerii lui Dumnezeu veghează asupra noastră. Pe acest pământ sunt mii și zeci de mii de mesageri cerești împuterniciți de Tatăl pentru a împiedeca pe Satana să obțină  vreun avantaj asupra celor care refuză să umble pe calea rea. Și acești îngeri  care ocrotesc pe copiii lui Dumnezeu de pe pământ comunică cu Tatăl în ceruri. ” Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi;” a spus Hristos ”căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri”(Matei 18:10).

Cu greu oricare dintre noi își dă seama că îngerii sunt cu noi și acești îngeri prețioși, care slujesc celor ce vor fi moștenitori ai mântuirii, ne salvează din multe, multe ispite și greutăți. Întreaga familie a cerului este interesată de familiile de aici, de jos; și ce mulțumitori ar trebui să fim pentru acest interes manifestat față de noi zi și noapte.

Îngerii aud cuvintele rostite în căminele noastre, cuvinte nerăbdătoare și aspre. Dorești să găsești în cărțile din ceruri o înregistrare a cuvintelor  pătimașe și pline de nerăbdare pe care le-ai rostit în familie? Nerăbdarea aduce pe dușmanii lui Dumnezeu și ai omului în familia ta și alungă pe îngerii lui Dumnezeu. Dacă  rămâi în Hristos și Hristos rămâne în tine, nu poți rosti cuvinte cuvinte furioase.

Tați și mame, vă implor în numele lui Hristos, să fiți amabili, duioși și răbdători în căminele voastre. Atunci lumina și razele soarelui vor intra în cămin și veți simți că razele luminoase ale Soarelui Dreptății strălucesc într-adevăr în inimile voastre.

Absența darurilor Duhului Sfânt lasă căminul într-o stare de întuneric și nefericire. Căminul vostru ar trebui să fie un sanctuar binecuvântat unde Dumnezu poate intra și unde îngerii Săi sfinți vă pot sluji. Dacă manifestăm nerăbdare și asprime unul față de altul, îngerii nu pot fi atrași în căminul nostru, dar acolo unde pacea și iubirea sălășuiesc, acești locuitori cerești găsesc plăcere să vină și să aducă mai multă influență sfântă din căminul de sus.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *