Comoara ce încoronează căminul, 12 septembrie

Nevastă-ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.  Psalm 128:3

Copiii sunt comoara deosebită a lui Dumnezeu.

Când două persoane alcătuiesc o familie…  și nu există copii, situație în care s-ar pune în practică răbdarea, stăpânirea de sine și adevărata iubire, este nevoie de continuă veghere, astfel ca egoismul să nu troneze, ca voi înșivă să nu deveniți centrul atenției, iar grija și interesul, pe care ar trebui să le acordați altora, să fie îndreptate numai asupra voastră.

Grija și afecțiunea pentru copii, care sunt ființe dependente, îndepărtează asprimea din firea noastră, ne înduioșează, ne fac mai înțelegători și ne dezvoltă cele mai nobile trăsături de caracter.

După nașterea primului său fiu, Enoh a dobândit o experiență mai înaltă; el a fost adus într-o relație mai apropiată cu Dumnezeu. Și-a dat seama mai mult de propriile sale îndatoriri și de responsabilitatea sa ca fiu al lui Dumnezeu, pe măsură ce a văzut iubirea copilului față de tatăl său, totala sa încredere în protecția sa; pe măsură ce a simțit dorul adânc și afecțiunea propriei sale inimi pentru acel fiu întâi-născut, el a învățat o lecție prețioasă despre minunata iubire a lui Dumnezeu pentru oameni în darul Fiului Său și despre încrederea cu care copiii lui Dumnezeu pot găsi odihnă la Tatăl lor ceresc.

Simt un interes duios pentru toți copiii… Am preluat în grijă mulți copii și întotdeauna am simțit că prezența lor a fost o mare binecuvântare pentru mine….

Înțelegerea, răbdarea și dragostea, necesare în relațiile cu copiii, ar fi o binecuvântare pentru fiecare cămin. Anumite trăsături de caracter ale acelora care ar trebui să fie mai voioși, mai liniștiți, ar fi îmblânzite și domolite. Prezența unui copil în cămin îndulcește și rafinează. Un copil crescut în temere de Domnul este o binecuvântare…

Fiii și fiicele voastre sunt membri mai tineri ai familiei lui Dumnezeu. El vi i-a încredințat spre a-i îngriji, crește și educa pentru ceruri.

Sufletul copilului mic, care se încrede în Domnul Hristos, este tot atât de prețios pentru El ca și îngerii din jurul tronului Său.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Conţinutul este protejat.