Cel care unește familia, 16 septembrie

Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i în mustrarea şi învăţătura Domnului.  Efeseni 6:4 Oricât de mare este lucrarea mamei, nu trebuie să uităm niciodată că...

Cea mai măreață lucrare, 15 septembrie

Fiii noştri sunt ca nişte odrasle, care cresc în tinereţea lor; fetele noastre, ca nişte stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărăteşti. Psalm 144:12 Cea mai duioasă legătură de pe...

Comoara ce încoronează căminul, 12 septembrie

Nevastă-ta este ca o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.  Psalm 128:3 Copiii sunt comoara deosebită a lui Dumnezeu. Când două persoane...

Regi și regine, 11 septembrie

Prin înțelepciune se înalță o casă şi prin pricepere se întărește. Proverbe 24:3În planul lui Dumnezeu pentru Israel, fiecare familie avea o locuință în țară, cu pământ arabil suficient. În...

O unire pe viață, 4 septembrie

Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei 19 :6Legământul căsătoriei... unește destinul a două persoane cu legături...

Prima căsătorie, 2 septembrie

Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” Geneza 2 :18 Omul n-a fost făcut să trăiască în singurătate; el...

Căminul din Eden, 1 septembrie

Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Geneza 2:8Căminul acela, [căminul primilor noștri părinți] înfrumusețat chiar de mâna lui...

error: Conţinutul este protejat.