O lumină strălucitoare și sfântă, 29 septembrie

Ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume. Filipeni 2:15

Misiunea căminului se întinde dincolo de membrii lui. Căminul creștin trebuie să constituie o pildă spre învățătură, care să ilustreze perfecțiunea strălucită a adevăratelor principii ale vieții… Influența unui adevărat cămin asupra inimilor și vieților omenești este mai puternică decât orice predică. Când tineretul se desprinde dintr-un astfel de cămin, lecțiile pe care le-au învățat sunt împărtășite și altora. Principii de viață cu mult mai nobile sunt introduse și în alte familii, iar în comunitate lucrează o influență înălțătoare.

Din fiecare cămin creștin ar trebui să strălucească o lumină sfântă. Dragostea ar trebui arătată în fapte. Ea ar trebui să curgă în relațiile dintre toți cei din casă, arătându-se în bunătate  plină de grijă, o politețe blândă, neegoistă. Sunt familii unde acest principiu este promovat — case în care se aduce închinare lui Dumnezeu și unde domnește adevărata dragoste. Din aceste cămine, rugăciunile se înalță dimineața și seara spre Dumnezeu, ca un parfum plăcut mirositor, iar mila și binecuvântările coboară asupra celor ce le cer, ca roua de dimineață… Toți pot vedea că există o influență ce lucrează în cămin, și-i afectează pe copii, și că Dumnezeul lui Avraam este cu ei. Dacă familiile celor care pretind a fi creștini ar avea în vedere adevăratul model cu privire le religie, ei vor exercita o puternică influență spre bine. Ar deveni atunci cu adevărat „lumina lumii”.

Acela care trăiește creștinismul în cămin va fi o lumină strălucitoare pretutindeni.

O lampă, oricât de mică, dacă este ținută arzând fără întrerupere, poate fi mijlocul prin care pot fi aprinse și alte lămpi. Sfera noastră de influență poate părea redusă, … și cu toate acestea, ne sunt asigurate posibilități minunate printr-o folosire credincioasă a ocaziilor oferite de propriile noastre cămine. Dacă ne vom deschide inimile și căminele înaintea principiilor de viață divine, vom deveni canale prin care să curgă puterea unor curenți dătători de viață. Din căminele noastre se vor revărsa râuri de vindecare, aducând viața, frumusețea și rodirea acolo unde acum nu este decât pustietate și dezolare.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *