Cea mai măreață lucrare, 15 septembrie

Fiii noştri sunt ca nişte odrasle, care cresc în tinereţea lor; fetele noastre, ca nişte stâlpi săpaţi frumos, care fac podoaba caselor împărăteşti. Psalm 144:12

Cea mai duioasă legătură de pe pământ este aceea dintre mamă și copil.

Fiecare mamă are o sarcină sacră de la Dumnezeu pentru copiii încredințați în grija ei. ”Ia  pe acest fiu, pe fiica aceasta”, spune El; ~educă-l pentru Mine; dă-i un caracter cizelat ca un palat, care să poată străluci în curțile Domnului pentru totdeauna.”

Această lucrare de modelare, rafinare și cizelare îi aparține mamei. Caracterul copilului trebuie format. Mama trebuie să sape pe tablele inimii lecții care să dureze cât veșnicia.

Pregătirea copiilor este cea mai măreață lucrare încredințată vreodată muritorilor. Copilul aparține Domnului și încă de când este  un prunc în brațele mamei, el trebuie să fie educat pentru El.

Căminul trebuie să fie pentru copii locul cel mai atractiv din lume, iar prezența mamei trebuie să constituie cea mai mare atracție a acestuia….Printr-o disciplină blândă, prin cuvinte și fapte iubitoare, mamele își pot lega copiii de inimile lor.

În cer, există un Dumnezeu, iar lumina și slava de la tronul Său se revarsă asupra fiecărei mame credincioase, care se străduiește să își educe copiii pentru a rezista influențelor răului. Nici o altă lucrare nu o poate egala în importanță pe a sa. Ea nu are de pictat un model frumos pe pânză, ca și artistul; nici de dăltuit marmură ca sculptorul. Ea nu are de întruchipat un gând nobil în cuvinte pline de convingere asemenea  scriitorului; nici de a exprima un sentiment frumos prin melodie, asemenea muzicianului. Lucrarea ei, cu ajutorul lui Dumnezeu, este aceea de a dezvolta asemănarea cu divinul în sufletul omenesc.

Regele pe tronul său, nu are de îndeplinit o lucrare mai înaltă ca aceea a mamei. Mama este regina casei ei. Și în puterea ei stă modelarea caracterului copiilor ei, pentru ca aceștia să fie corespunzători pentru viața mai înaltă, veșnică. Un înger nu ar putea pretinde o misiune mai înaltă.

Devoționalul face parte din cartea The Faith I Live By  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *