Un bun venit în căminul ceresc. 30 septembrie

Deschideţi porţile, ca să intre neamul cel neprihănit şi credincios. Isaia 26:2

Viața de pe pământ este începutul vieții din cer.

Suntem copii ai Regelui ceresc, membri ai familiei regale, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Locuințele pe care Isus a mers să le pregătească trebuie să primească doar pe cei care sunt drepți, care sunt curați, care iubesc și ascultă cuvintele Sale …. Dacă vrem să ne bucurăm de fericirea veșnică, trebuie să cultivăm religia în casă … Pacea, armonia, afecțiunea și fericirea ar trebui să fie prețuite perseverent în fiecare zi, până când aceste lucruri prețioase rămân în inimile celor care compun familia.

Ceea ce face caracterul frumos în cămin, este ceea ce va face caracterul frumos în locuințele cerești.

Dacă manifestăm aici caracterul lui Hristos, ținând toate poruncile lui Dumnezeu, vom fi încurajați și binecuvântați cu licăriri ale căminului plăcut din locuințele pe care  Isus a plecat să le pregătească.

Fie ca tot ce este frumos în căminul nostru de pe pământ să ne amintească de râul de cristal și de câmpiile cele verzi, de pomii care se unduiesc și de fântânile vii, de cetatea strălucitoare și de cântăreții îmbrăcați în haine albe — să ne amintească de căminul nostru din ceruri — acea lume de o frumusețe pe care nici un artist nu o poate înfățișa și nici o limbă nu o poate descrie.

Acolo, iubirile și simpatiile pe care Dumnezeu ni le-a sădit în suflet își vor găsi cea mai adevărată și mai dulce manifestare. Comuniunea curată cu ființe sfinte, viața socială armonioasă cu îngerii binecuvântați și cu cei credincioși din toate veacurile, părtășia sacră ce unește „orice familie, în ceruri și pe pământ” — toate acestea se numără printre experiențele vieții de apoi… Cu o încântare mai presus de cuvinte vom pătrunde în bucuria și înțelepciunea făpturilor necăzute în păcat.

Este privilegiul părinților de a-și lua copiii cu ei la porțile cetății lui Dumnezeu, spunând: „Am încercat să-mi învăț copiii să-L iubească pe Domnul, să facă voia Lui și să-L onoreze.” Unora ca aceștia porțile le sunt larg deschise, iar părinții și copiii vor intra acolo.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *