Model pentru copii și tineri, 14 septembrie

Iar Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu era peste El. Luca 2 :40

Isus este exemplul nostru… Dar tocmai în viața Sa de familie El este model pentru toți copiii și toți tinerii.

Mama Lui i-a fost primul învățător omenesc. Din gura ei și din scrierile profeților, El a învățat despre lucrurile cerești… Cunoașterea profundă a Sfintelor Scripturi arată câtă stăruință a depus El în anii tinereții Sale pentru studierea Cuvântului lui Dumnezeu… Chiar din anii tinereții Sale, a fost stăpânit de o singură țintă: să trăiască pentru a-i face pe alții fericiți.

În tinerețe a lucrat ca tâmplar împreună cu tatăl Său… Din copilărie, El a fost un model de ascultare și hărnicie. Era ca o rază de soare plăcută în mijlocul familiei. El Și-a făcut partea cu bucurie și credincioșie, îndeplinind umilele îndatoriri pe care a fost chemat să le facă în viața Sa smerită.

Viața lui Hristos a fost umilă, lipsită de afectare sau afișare. A trăit mai ales în aer liber… Păsările, florile naturale care împodobeau câmpurile cu frumusețea lor strălucitoare, copacii maiestuoși și munții semeți, stâncile zimțuite și dealurile fără sfârșit, toate aveau un farmec  deosebit pentru El… Departe de orice ochi omenesc, El era în strânsă legătură cu Tatăl Său ceresc. Puterile Sale morale au fost întărite de meditația și comuniunea Sa cu Dumnezeu.

Este privilegiul prețios al… părinților să colaboreze în a-i învăța pe copii să se adape din bucuria vieții lui Hristos, învățând să-I urmeze exemplul. Anii copilăriei Mântuitorului au fost ani folositori. El era ajutorul mamei Sale în cămin; Și-a îndeplinit misiunea în aceeași măsură când Își îndeplinea datoriile în cămin și lucra în atelierul de tâmplărie, ca și atunci când S-a angajat în lucrarea Sa publică de slujire.

Fiecare tânăr care urmează exemplul lui Hristos de credincioșie și ascultare în familia Lui umilă își poate însuși aceleași cuvinte spuse despre El de către Tatăl, prin Duhul Sfânt: „Iată robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Își găsește plăcere sufletul Meu.” Isaia 42, 1.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *