Haina regală a cerului, 26 septembrie

Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană. Proverbe 20:11

Cea mai bună moștenire pe care o puteți da copiilor voștri nu este bogăția materială, ci un trup sănătos, o minte echilibrată și unui caracter nobil.

Lecțiile învățate și obiceiurile formate în pruncie și copilărie au mai mult de-a face cu formarea caracterului și cu direcția vieții decât toată instruirea și educația din anii de mai târziu.

Dumnezeu nu a reținut nici o binecuvântare necesară pentru modelarea caracterul copiilor și tinerilor după modelul divin dat acestora de tinerețea lui Isus.

Constituția fizică a lui Isus, precum și dezvoltarea Lui spirituală este adusă înaintea noastră prin cuvintele: „Copilul creștea în înțelepciune” și „în statură”. În copilărie și tinerețe trebuie acordată atenție dezvoltării fizice. Părinții să-și învețe copiii cu obiceiuri bune în mâncare și băutură, în îmbrăcăminte și exercițiu și va fi pusă o temelie solidă pentru o bună sănătate în restul vieții. … Aceasta îi va așeza pe copii și pe tineri într-o poziție favorabilă astfel încât, cu o pregătire religioasă cuvenită, ei să poată crește în înțelepciune ca și Hristos.

Tinerii și copilașii să fie învățați să aleagă pentru ei înșiși acea haină regală făurită în războiul de țesut al cerului, acel „in subțire, strălucitor și curat” (Apocalipsa 19, 8) pe care îl vor purta toți cei sfinți de pe pământ. Această haină, caracterul nepătat al lui Hristos, este oferită fără plată oricărei făpturi omenești. Iar toți aceia care vor s-o primească, o vor primi și purta aici.

Copiii să fie învățați că, pe măsură ce își deschid mintea spre gânduri curate și pline de iubire și înfăptuiesc lucruri de ajutorare și pline de dragoste, ei pun asupra lor veșmântul frumos al caracterului Său. Această haină îi va face frumoși și iubiți aici și va constitui în viitor dovada pe baza căreia vor fi primiți în palatul Împăratului. Făgăduința Sa este: „Ei vor umbla împreună cu Mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici.” Apocalipsa 3, 4.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *