Gărzi îngerești

Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie” Psalm 34:7.

Dacă am putea îndepărta cortina și fiecare ar putea zări activitățile constante ale familiei cerești pentru a păzi pe locuitorii pământului de șiretlicurile seducătoare ale Satanei, ca nu cumva prin atitudinea lor neglijentă să fie duși în rătăcire de strategia satanică, atunci am pierde în mare parte încrederea în sine și autosuficiența.

Îngerii înconjoară lumea, refuzând Satanei pretențiile la supremație, datorită mulțimii vaste a susținătorilor săi. Nu auzim vocile, nu vedem cu vederea obișnuită lucrarea acestor îngeri, dar mâinile lor sunt înlănțuite în jurul lumii și cu o atenție continuă ei țin la distanță armatele Satanei până ce sigilarea poporului lui Dumnezeu va fi terminată.

Agenți ai lui Iehova, îngerii au îndemânare, putere și o mare forță, fiind însărcinați să meargă din cer pe pământ pentru a sluji pe poporul Său. Li s-a dat lucrarea de a opri puterea furioasă a celui care a coborât răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită.

Când predăm lui Dumnezeu tot ce avem și ce suntem, suntem așezați în poziții periculoase, de încercare. Venind în contact cu Satana, ar trebui să ne amintim că vom avea biruința în întâlnirea cu inamicul în numele și în puterea Biruitorului. Fiecărui înger i s-a poruncit să ne vină în ajutor, atunci când depindem astfel de Hristos, încât să  nu ni se permită să fim biruiți. Dar nu trebuie să ne așteptăm să obținem biruința fără suferință, căci Isus a suferit biruind pentru noi.

Îngerii lui Dumnezeu păzesc și comunică cu poporul Său și împing înapoi puterile întunericului astfel încât să nu aibă nici un control asupra celor ce vor fi moștenitori ai mântuirii. Lucrăm noi în armonie cu acești îngeri? Aceasta este linia de comunicare pe care a stabilit-o Domnul pentru copiii oamenilor.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ulhttps://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *