Vegheați și rugați-vă

Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă” Matei 26:41.

Noi suntem străini și călători în această lume, călătorind pe o cale asaltată de pericole din partea celor care l-au respins pe Singurul care putea să-i salveze. Subterfugii ingenioase și probleme științifice vor fi susținute înaintea noastră, să ne ispitească pentru a ne abate de la loialitatea noastră, dar nu trebuie să le acordăm atenție. Fiecare suflet trebuie să fie în alertă. Vrăjmașul este pe urmele voastre. Fiți vigilenți, urmărind cu atenție, ca nu cumva vreo capcană șiret meșteșugită să vă ia pe nepregătite…

Experiența ucenicilor din grădina Ghetsimani conține o lecție pentru poporul lui Dumnezeu de astăzi… Ei nu au înțeles necesitatea vegherii și rugăciunii stăruitoare pentru a rezista ispitei. Mulți adorm astăzi la fel de repede ca și ucenicii. Ei nu veghează și nu se roagă ca să nu cumva să intre în ispită. Să citim adesea și să acordăm multă atenție studiului acelor pasaje din Cuvântul lui Dumnezeu care se referă la aceste zile de pe urmă, atrăgând atenția la pericolele care vor amenința pe poporul lui Dumnezeu.

Avem nevoie de un discernământ pătrunzător, sfințit. Acest discernământ nu trebuie folosit pentru a critica și a condamna pe alții, ci pentru a discerne semnele timpului. Trebuie să ne păzim inimile cu toată sârguința ca nu cumva credința noastră să naufragieze. Cei care neglijează să vegheze și să se roage în aceste zile primejdioase; cei care neglijează să se unească cu frații lor ca să-L caute pe Domnul, dar care stau departe de autoritatea bisericii desemnată de Dumnezeu, se află într-o mare primejdie de a se întări în căile lor, urmând impulsurile propriilor lor minți și refuzând să țină seamă de avertismentele Domnului…

Fie ca fiecare credincios să se cerceteze îndeaproape ca sa stabilească care sunt punctele sale slabe. Fiecare să nutrească un spirit de umilință și să stăruiască la Dumnezeu pentru har și înțelepciune și pentru credința care lucrează prin iubire și curăță sufletul. Fie ca să îndepărteze orice încredere în sine… Încrederea în sine duce la lipsă de veghere… Cei care umblă cu umilință înaintea lui Dumnezeu, neîncrezători în propria înțelepciune, își vor da seama de pericol, și vor experimenta puterea lui Dumezeu de a purta de grijă.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *