“Mai mult decât biruitori”

Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit” Romani 8:37.

Prin puterea pe care ne-o dă Isus, noi putem fi” mai mult decat biruitori”. Dar noi nu putem produce această putere. Numai prin Duhul Sfânt putem s-o primim.

Avem nevoie de o înțelegere profundă asupra naturii lui Isus și asupra tainei iubirii Sale, “care întrece orice cunoştinţă” (Efeseni 3:19). Noi trebuie să trăim în razele calde, plăcute ale Soarelui Neprihănirii. Nimic în afară de dragostea plină de compasiune a lui Hristos, de harul Său divin și atotputernicia Sa, nu ne pot face în stare să împiedecăm dușmanul necruțător și să supunem rezistența propriilor inimi. Care este puterea noastră? Bucuria în Domnul. Fie ca iubirea lui Hristos să umple inimile noastre, iar apoi vom fi pregătiți să primim puterea pe care El o are pentru noi.

Să mulțumim în fiecare zi lui Dumnezeu pentru binecuvântările ce ne aparțin deja. Dacă instrumentul omenesc  se va umili înaintea lui Dumnezeu, … înțelegând neputința totală de a face lucrarea ce trebuie făcută pentru ca sufletul său să poată fi curățit; dacă va  înlătura propria neprihănire, Hristos va locui în inima sa. El va pune umărul la  lucrarea de a-l crea din nou, și Își va continua lucrarea până când omul devine desăvârșit în El…

Privind la Hristos cu scopul de a deveni ca El, căutătorul după adevăr vede perfecțiunea principiilor legii lui Dumnezeu, și nu mai este mulțumit cu nimic altceva în afară de desăvârșire…El știe însă că împreună cu  Răscumpărătorul există putere mântuitoare care va câștiga pentru el biruința în luptă. Mântuitorul îl va întări și-l va ajuta când vine stăruind pentru har și eficiență.

Hristos nu va neglija niciodată lucrarea ce a fost așezată în mâinile Sale. El va inspira pe ucenicul hotărât cu o înțelegere a îndărătniciei, stării de păcat și depravare a inimii asupra căreia El lucrează. Adevăratul pocăit învață inutilitatea părerii bune despre sine. Privind la Isus, comparând caracterul său imperfect cu caracterul desăvârșit al Mântuitorului, el spune doar-

“Neputând s-aduc nimic

Lângă crucea ta eu pic”

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

 

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *