Hristos este totul şi în toţi

Ci Hristos este totul şi în toţi” Coloseni 3:11.

Hristos, prețiosul Mântuitor, trebuie să fie totul în toți pentru creștin. Fiecare gând sfânt, fiecare dorință curată, fiecare scop divin, este de la Cel care este lumina, adevărul și calea. Hristos trebuie să trăiască în reprezentanții Săi prin Duhul adevărului…Pavel spune: ”Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine” (Galateni 2:20)….

Sub impulsul puternic al iubirii Sale, El a luat locul nostru în univers și a invitat pe Cârmuitorul tuturor lucrurilor să-L trateze ca pe un reprezentant al familiei umane. El S-a identificat pe Sine cu interesele noastre, Și-a dezgolit pieptul pentru a fi lovit de moarte, a luat asupra Sa vinovăția și pedeapsa omului, și a oferit lui Dumnezeu o jertfă deplină în numele omului. În virtutea ispășirii Sale, El are puterea de a oferi omului îndreptățire desăvârșită și mântuire deplină. Oricine va crede în El ca Mântuitor personal nu va pieri, ci va avea viața veșnică.

Isus Își identifică interesele cu poporul Său ales și încercat. El Se prezintă pe Sine ca fiind în mod personal afectat de tot ceea ce îi privește… După ce prezintă relația Sa cu poporul Său în lumini variate, în cele din urmă El declară că în ziua cea mare va judeca fiecare faptă ca și cum I-ar fi fost făcută Lui.

Simpatia pe care o manifestă față de poporul Său este fără egal. El nu rămâne doar simplu spectator, indiferent față de suferințele poporului Său, ci Se identifică cu interesele și necazurile lor. Dacă poporul Său este nedreptățit, bârfit, tratat cu dispreț, suferințele lor sunt înregistrate în cărțile cerului ca fiind făcute Lui.

Privilegiile, binecuvântările copilului lui Dumnezeu, sunt descrise de către apostol prin următoarele cuvinte : “cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27). Când ne dăm seama că nădejdea slavei noastre e Hristos, că noi suntem desăvârșiți în El, ne vom bucura cu o bucurie de nespus și plină de slavă.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

 

Traducere: Dia Dospinescu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *