“Voi aveţi totul deplin în El”

Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri”Coloseni 2:10.

Asemănarea lui Hristos în noi este un mare adevăr, un adevăr practic. Eu nu sunt doar un lucru pe care Dumnezeu îl iubește, lăsat să fiu bătaia de joc a ispitelor Satanei; eu sunt un copil al lui Dumnezeu, născut pentru o speranță mare și vie, nemuritoare și plină de slavă. Trebuie să locuim în Dumnezeu, și El în noi. Curăția în noi este precum curăția în Dumnezeu; dragostea în inima mea este un principiu viu, ca și dragostea din inima lui Dumnezeu; și toate comorile cerului sunt la dispoziția mea pentru că sunt răscumpărat prin sângele Mielulului…

Noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Satana este cel ce distruge, iar Hristos Cel ce restaurează. El ne va face părtași ai sfințeniei Sale. Dumnezeu nu ne scoate păcatele la lumină, ci El caută să ne salveze din păcat. În Hristos nu există resentimente sau respingeri  aspre și rigide; și dacă avem caracterul lui Hristos, vom fi modelați  asemenea Lui. Nu suntem forțați să fim sfinți, dar… El dorește ca noi să-I copiem caracterul, să-L admirăm pe El , Cel adevărat, pur, generos și iubitor…

Fericirea este alcătuită din lucruri mici și lucruri mari… Ca să devenim ca Hristos și să primim tiparul caracterului Său, trebuie să ne antrenăm sufletul în lucruri mici pentru  a progresa zilnic în sfințire. Nu avem timp de pierdut. Dacă vrei ca sigiliul să lase o forma clară asupra cerii, nu-l  vei lovi printr-o acțiune violentă, ci îl vei așeza cu atenție și apoi vei apăsa cu grijă și fermitate până când ceara capătă forma dorită. Tot așa procedează și Domnul cu sufletele noastre… Nu doar din când în când, ci viața nouă este sădită de Duhul Sfânt, după asemănarea lui Hristos, în mod constant.

Faptele devin obiceiuri și obiceiurile formează caracterul. Nu există teama de a trece cu vederea lucrurile mari, ci există pericolul de a trece cu vederea și a subevalua lucrurile mici. Dumnezeu este un Dumnezeu al omului ca întreg, și nu doar a unei părți din om. El a creat totul, a răscumpărat totul  și de aceea trebuie să-I slujim cu tot ceea ce suntem, și atunci El ne va binecuvânta cu totul, suflet și trup. Întreaga noastră viață va fi proslăvită și fiecare respirație, fiecare sunet, fiecare atingere va fi pace și lumină și fericire.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *