Să-I cerem lui Dumnezeu

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată”Iacov 1:5.

Este privilegiul fiecărui credincios ca mai întâi să vorbească cu Dumnezeu în cămăruță și apoi să vorbească cu alții ca purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Ca să putem avea ceva de împărtășit, noi trebuie să primim zilnic lumină și binecuvântări. Acum este nevoie de bărbați și femei care au comuniune cu Dumnezeu, care au pe Hristos în suflet, care sunt înconjurați de influențe sfinte, pentru că ei colaboreză cu îngerii sfinți. Cauza lui Dumnezeu are nevoie de cei care au putere să se apropie de Hristos, putere să exprime dragostea lui Dumnezeu prin cuvinte de încurajare și simpatie.

Atunci când credinciosul se pleacă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, și  în umilință și pocăință își aduce cererea cu buze neprefăcute, pierde orice gând cu privire la sine. Mintea sa este umplută cu gândul a ceea ce trebuie să aibă pentru a clădi un caracter asemenea lui Hristos. El se roagă: “Doamne, dacă trebuie să fiu un canal prin care dragostea Ta trebuie să curgă zi de zi și în fiecare oră, Îți cer prin credință harul și puterea pe care Tu mi le-ai promis.” El se prinde cu putere de făgăduința: “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu …. şi ea îi va fi dată.”

Cât de mult Îi place Domnului această manifestare a credinței!  Cât de încântat este să audă cererea fierbinte, stăruitoare!…  Cu har minunat și înnobilator Domnul îl sfințește pe solicitantul umil, dăruindu-i puterea de a îndeplini cele mai grele îndatoriri. Tot ceea ce este întreprins este făcut pentru Domnul, și aceasta înalță și sfintește și cea mai de jos chemare; îmbracă cu o nouă demnitate fiecare cuvânt, fiecare faptă și unește pe cel mai umil lucrător… cu îngerul având poziția cea mai înaltă în curțile cerești…

Fiii și fiicele lui Dumnezeu au de făcut o mare lucrare în această lume. Ei trebuie să accepte Cuvântul lui Dumnezeu ca pe sfătuitorul lor și să-l împărtășească și altora. Ei trebuie să răspândească lumina. Toți cei ce au primit cuvântul sădit vor fi credincioși în a-l oferi și altora. Ei vor vorbi cuvintele lui Hristos. În cuvinte și în purtare ei vor da dovadă de o convertire zilnică la principiile adevărului. Astfel de credincioși vor fi o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni și Dumnezeu va fi slăvit în ei.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *