Tact și demnitate în îndatoririle zilnice

Cerul gurii [vorbirea] lui este numai dulceaţă şi toată fiinţa lui este plină de farmec” Cântarea Cântărilor 5:16.

Studiați viața pe care a trăit-o Hristos când a fost pe pământ. El nu neglijat îndatoririle cele mai mici, cele mai simple. Tot ceea ce a făcut a fost marcat de perfecțiune. Priviți la El pentru ajutor, și veți fi astfel împuterniciți să vă îndepliniți îndatoririle zilnice cu tactul și demnitatea celui care caută coroana vieții veșnice.

Noi stăruim mult asupra măreției vieții lui Hristos. Vorbim despre lucrurile mari pe care le-a realizat, despre minunile pe care le-a săvârșit, despre cum a poruncit mării înfuriate să se linștească, a redat vederea orbului și auzul surdului, și a înviat pe cel mort la viață. Dar atenția acordată lucrurilor mici este o dovadă și mai mare despre măreția Lui.  Ascultați-L cum îi vorbește Martei care vine la El cu cererea ca El să-i poruncească Mariei s-o ajute cu servirea. El îi spune să nu îngăduie ca grijile gospodăriei să-i tulbure pacea din suflet. “Marto, Marto” spune El,  ”pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua” (Luca 10:41, 42).

Ascultați cuvintele pe care le-a spus mamelor obosite când acestea au adus copiii la El ca să-i binecuvânteze. Ucenicii dorind ca Învățătorul lor să nu fie deranjat, au alungat pe aceste femei, dar Hristos a spus:“Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a celor ca ei” (Marcu 10:14). Și luându-i în brațe i-a binecuvântat. Dacă viitorul acestor copii ar putea fi descoperit înaintea noastră am putea vedea aceste mame reamintind copiilor lor  această scenă și repetându-le cuvintele pline de dragoste ale Mântuitorului… Același Isus este Mântuitorul vostru.

Frumusețea divină a caracterului lui Hristos, față de care cel mai nobil și mai amabil dintre oameni nu este decât o slabă reflectare; despre care Solomon prin inspirația  Duhului Sfânt îl descrie astel: ”deosebindu-se din zece mii… şi toată fiinţa lui este plină de farmec” , … Mântuitorul care s-a dezbrăcat pe Sine Însuși, în tot pelerinajul iubirii Sale pe pământ a fost o reprezentare vie a caracterului Legii lui Dumnezeu.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de  Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *