Harul lui Dumnezeu transformă viața

 15 -01- 2014

 Nu te mira că ţi-am zis:” Trebuie să vă nașteți din nou” Ioan 3:7.

Marele adevăr al convertirii inimii prin Duhul Sfânt este prezentat lui Nicodim prin cuvintele lui Hristos astfel:  ”Adevărat, adevărat îți spun că, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui Dumnezeu… Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh”.(Ioan 3:3-6)

Tocmai prin înnoirea inimii lucrează harul lui Dumnezeu pentru transformarea vieții. O schimbare exterioară nu este suficientă ca să ne aducă în armonie cu Dumnezeu. Sunt mulți care încearcă să se schimbe corectând cutare sau cutare obicei rău și speră că în felul acesta vor deveni creștini, dar ei încep schimbarea  din locul greșit. Prima noastră lucrare are în vedere inima.

Aluatul adevărului lucrează în taină, în tăcere, în mod constant pentru a transforma sufletul. Înclinațiile naturale sunt domolite și supuse. Noi gânduri, noi simțăminte, noi motive, sunt sădite. Un nou standard de caracter este așezat ca model- viața lui Hristos. Mintea este schimbată; facultățile minții sunt trezite la acțiune pe direcții noi. Omul nu este înzestrat cu facultăți noi, dar cele pe care le are sunt sfințite. Conștiința este trezită.

Scripturile sunt marele mijloc folosit în această transformarea caracterului. Hristos s-a rugat ”Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul”(Ioan 17:17). Dacă este studiat și ascultat, Cuvântul lui Dumnezeu lucrează în inimă și supune fiecare trăsătură nesfințită. Duhul Sfânt vine să convingă de păcat și credința care răsare în inimă, lucrează din dragoste pentru Hristos aducându-ne în armonie, trup, suflet și spirit cu voința Sa.

Omul vede că se află în pericol. Observă că are nevoie de o schimbare de caracter, o schimbare a inimii. Se frământă; este cuprins de teamă. Duhul lui Dumnezeu lucrează în el și cu frică și cutremur, omul  lucrează pentru sine însuși, căutând  să-și descopere defectele de caracter și să vadă cum ar putea face  schimbările necesare în viața sa… Astfel el își mărturisește păcatele lui Dumnezeu și dacă a făcut rău cuiva mărturisește celui pe care l-a rănit… El acționează în conformitate cu lucrarea Duhului lui Dumnezeu, și convertirea lui este autentică.

Devoționalul face parte din cartea În ceruri (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul  www.egwwritings.org  și alegeți versiunea în limba română.

Traducere: Dia Dospinescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *