Nu călca pe terenul Satanei

”Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei!” Proverbe 1:10 Nu trebuie să ne așezăm pe terenul vrăjmașului. Suntem aici doar ca și candidați...

Protejând puterile morale

”Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul” 1 Petru 2:11. În zilele noastre există o...

Pericol la fiecare pas

”Fugi de poftele tinereții, şi urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată” 2 Timotei 5:22. Pericolele morale la care sunt expuși atât...

O nouă creație

18-01-2014 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!  Psalmul 51:10.  (Paragraf dintr-o scrisoare ce conține un apel personal). Strigătul tău către Dumnezeu...

Harul lui Dumnezeu transformă viața

 15 -01- 2014  Nu te mira că ţi-am zis:” Trebuie să vă nașteți din nou” Ioan 3:7. Marele adevăr al convertirii inimii prin Duhul Sfânt este prezentat lui Nicodim prin...

Mântuitorul nostru competent

“Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentrucă El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, cari sunt cu El, de...

error: Conţinutul este protejat.