Nu călca pe terenul Satanei

Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei!” Proverbe 1:10

Nu trebuie să ne așezăm pe terenul vrăjmașului. Suntem aici doar ca și candidați pentru cer. Nu trebuie să ne purtăm ca și cum nu ar exista un diavol ispititor. Există ispite care vin la noi și nu le putem accepta dându-le un loc în minte, decât punându-ne sufletul în pericol. Vrem să știm că picioarele noastre sunt pe căi sigure.

Tu, care te asociezi cu cel neascultător și lumesc, ia aminte la porunca: „De aceea: Ieșiți din mijlocul lor, şi despărțiți-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeți de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veți fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic“ (2 Corinteni 6:17, 18). Nu este această încurajare suficientă pentru noi – de a avea o legătură vie cu Dumnezeul cerului?

Când te duci acolo unde se află păcatul și te așezi pe terenul vrăjmașului, te așezi acolo unde îngerii lui Dumnezeu nu te feresc de influența rea. Trebuie să știm că Hristos este mereu de partea noastră. Trebuie să ne punem toată încrederea în Hristos… Cum poți să te bizui pe natura omenească care nu este sub controlul influenței lui Dumnezeu?  Astăzi lumea nu-L cunoaște. Linia de demarcație între cei ce țin poruncile Sale și cei ce nu le țin este clară și distinctă. Nu putem să slujim lumii și să fim plăcuți lui Dumnezeu…

Mulți par să fie triști din cauza religiei lor. N-ar trebui să umblăm cerșind iertare lumii că suntem creștini. Cer iertate doar lui Isus Hristos, pentru că nu sunt cu totul în El… Dacă Îl iubim pe Hristos vom deveni moștenitori ai lui Dumnezeu și Tatăl ne va iubi așa cum Îl iubește pe Fiul Său Isus Hristos. Suntem membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc…

Cea mai mare înălțare a lui Hristos a fost aceea de a asculta de Tatăl său și de păstra legea Sa ca pe lumina ochilor Lui. Lăsați-o să aibă același efect asupra caracterelor noastre… Haideți să-L înălțăm pe Isus. Să-I dăruim cel mai bun serviciu al inimilor noastre și El va spune: Vă voi mărturisi înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Săi.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *