O bătălie nevăzută pentru fiecare suflet

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutății cari sunt în locurile cerești” Efeseni 6:12.

 Noi nu înțelegem așa cum ar trebui marele conflict care se petrece între puterile nevăzute, lupta dintre îngerii loiali și neloiali. În dreptul fiecărui om  luptă îngeri buni și răi. Aceasta nu este o luptă simulată. Nu suntem implicați în imitația unei bătălii. Trebuie să dăm piept cel mai puternici adversari și noi suntem cei care hotărâm cine va câștiga.

Dacă ființele omenești ar putea cunoaște numărul îngerilor răi, dacă ar putea ști planurile și activitatea lor, ar exista mult mai puțină mândrie și frivolitate. Satana este prințul demonilor. Îngerii răi peste care guvernează el împlinesc poruncile lui. Prin ei el își înmulțește influența… El instigă tot răul care există în lumea noastră.

Dacă Satana vede că este în pericol să piardă un suflet, va depune toate eforturile posibile pentru a-l păstra. Și atunci când omul este trezit de pericolul în care se află și privește la Isus, cu frământare și  dorință fierbinte, Satana se teme că va pierde un captiv și cheamă întăriri din partea îngerilor săi pentru a înconjura bietul suflet și pentru a forma un zid de întuneric în jurul lui, astfel încât lumina cerului să nu poată ajunge la el.

Dar dacă cel aflat în pericol stăruie și, în neputința lui se bazează pe meritele sângelui lui Hristos, Mântuitorul nostru ascultă rugăciunea stăruitoare a credinței și trimite un sprijin din acei îngeri care excelează în putere, pentru a-l elibera. Satana nu poate suporta să ne vadă apelând la puternicul său rival, pentru că se teme și tremură în fața puterii și maiestății Sale. La sunetul rugăciunii fierbinți, tremură întreaga armată a Satanei… Și când îngeri atotputernici, îmbrăcați cu armura cerului, vin  în ajutorul sufletului istovit și urmărit, Satana și armata lui dau înapoi… Marele Comandant din cer și de pe pământ a limitat puterea Satanei.

În jurul fiecărui suflet ispitit se află îngerii lui Dumnezeu, gata să înalțe standardul neprihănirii, de îndată ce cel ispitit dă pe față un spirit de rezistență la rău. Toți pot fi biruitori. Hristos a rezistat pentru noi celor mai înverșunate ispite ale vrăjmașului.

 Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *