Hristos puternicul biruitor

Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” Evrei 4:15.

Când Isus a fost dus în pustie ca să fie ispitit, El a fost dus de Duhul lui Dumnezeu. Mergând în pustie, El n-a invitat ispita. Dar Satana știa că Mântuitorul mersese acolo și s-a gândit că este cel mai potrivit moment să se apropie de El. Hristos  a mers în pustie ca să fie singur, să mediteze la misiunea și lucrarea Sa. El a făcut pașii pe care trebuie să-i facă fiecare păcătos: convertire, pocăință și botez. El Însuși nu  avea păcate de care să se pocăiască și de aceea, nici păcate care să fie îndepărtate. Dar El a fost exemplul nostru în toate lucrurile și prin urmare El trebuia să facă tot ceea ce trebuia să facem noi.

Isus a postit și S-a rugat, întărindu-Se pentru cărarea pătată de sânge pe care trebuia să meargă. El era Fiul Dumnezeului cel veșnic, dar ca garant al omului, El trebuia să înfrunte și să reziste fiecărei ispite cu care omul este atacat… Cu greutatea teribilă a păcatelor lumii asupra Lui, El a rezistat ispitei de temut a poftei de mâncare, a iubirii de lume și a iubirii de etalare, care duce la îngâmfare.

Dacă soldații lui Hristos se uită credincios la Căpitanul lor ca să-și primească ordinele, vor avea succes în războiul împotriva dușmanului. Indiferent de modul în care sunt asaltați, în cele din urmă vor fi triumfători. Slăbiciunile lor pot fi multe, păcatele mari, ignoranța lor aparent de neînvins; dar dacă ei își dau seama de slăbiciunea lor și privesc la Hristos pentru ajutor, El va fi puterea lor… Dacă se vor folosi de puterea Sa, caracterele lor vor fi transformate; vor fi înconjurați de o atmosferă de lumină și sfințenie. Prin meritele Sale și prin puterea împărtășită ei vor fi ”mai mult decât biruitori.” Le va fi dat ajutor supranatural, dându-le posibilitatea ca în slăbiciunea lor să facă fapte atotputernice…

Prin credință, ei trebuie să se uite calm la fiecare dușman, exclamând: ”Noi ne luptăm lupta cea bună a credinței, sub comanda Celui Atotputernic. Pentru că El trăiește, vom trăi și noi. Prin Isus… putem rezista tuturor săgeților arzătoare ale dușmanului.”

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română. 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *