”De ce”-ul ispitei

Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” 1 Corinteni 10:13.

Ce este ispita? Este mijlocul prin care cei care declară a fi copii ai lui Dumnezeu sunt testați și încercați. Citim că Dumnezeu a ispitit pe Avraam, că a ispitit pe copiii lui Israel. Aceasta înseamnă că El a permis să apară împrejurări care să le încerce credința și care să-i conducă să privească la El pentru ajutor. Dumnezeu permite ispitelor să vină la copiii Săi astăzi pentru ca ei să poată înțelege că El este ajutorul lor. Dacă ei se apropie de El atunci când sunt ispitiți, El îi întărește pentru a întâmpina ispita…

Ispitele vor veni cu duiumul peste noi, pentru că prin ele trebuie să fim încercați în timpul nostru de probă. Aceasta este verificarea lui Dumnezeu spre a descoperi ce este în inimile noastre. Nu este nici un păcat în a fi ispitit, ci păcatul vine atunci când cedăm ispitei…

Avraam a dovedit ascultarea sa față de Dumnezeu când, a călătorit alături de Isaac, ca răspuns la porunca lui Dumnezeu. ”Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria, şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune…“ (Geneza 22:2). Lui Iov i s-a îngăduit să sufere. El  a fost grozav ispitit, dar n-a scos un cuvânt împotriva lui Dumnezeu. În timpul vieții lui Hristos pe pământ, cărturarii și fariseii, instigați de Satana, L-au ispitit în toate felurile. Dar El n-a îngăduit acestor ispite să-L abată de la calea ascultării…

Exemplul lui Hristos ne arată că singura speranță de biruință este să rezistăm continuu atacurilor Satanei. El, care a triumfat asupra vrăjmașului sufletelor în conflictul cu ispitele, înțelege puterea Satanei asupra neamului omenesc și a biruit pentru noi. Ca biruitor, El ne-a dat avantajul biruinței Sale, pentru ca în eforturile noastre  de a rezista ispitelor satanei să putem uni slăbiciunea noastră cu puterea Sa, lipsa noastră de valoare cu meritele Sale. Și susținuți de puterea Sa trainică, atunci când vin ispite puternice să putem rezista în numele Său atotputernic și să biruim așa cum El a biruit.

Devoționalul face parte din cartea În locurile cerești (In Heavenly Places) de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *