Legea este sfântă, dreaptă și bună

”Așa că Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună” Romani 7:12. Ca Domn Suveran al universului, Dumnezeu a rânduit legi care să guverneze nu doar ființele...

Acolo unde ne conduce Dumnezeu

”Fiindcă am primit dar o împărăție, care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțămitori, şi să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică” Evrei...

Pregătindu-ne pentru palatele din ceruri

”Ca să înfățișeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană” Efeseni 5:27. Hristos vine în curând pe norii...

Hristos puternicul biruitor

”Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” Evrei 4:15.Când Isus...