Har din belșug pentru ascultare, 24 martie

Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har. Romani 6:14

Teoria înșelătoare a lui Satana este că moartea lui Hristos a adus harul pentru a înlocui Legea. Moartea Domnului Hristos nu a schimbat, nu a anulat și nu a micșorat nici în cea mai mică măsură Legea Celor Zece Porunci. Harul prețios oferit oamenilor prin sângele Mântuitorului întărește Legea lui Dumnezeu. Încă de la căderea omului, guvernarea morală a lui Dumnezeu și harul Său sunt inseparabile. Ele merg mână în mână de-a lungul tuturor veacurilor. „Bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută.” Psalm 85, 10.

Fiecare lege a lui Dumnezeu este o hotărâre de milă, iubire și putere de mântuire. Aceste legi, ascultate, sunt viața, mântuirea, fericirea, pacea noastră.

Ascultarea de legile și orânduirile Sale înseamnă viața și prosperitatea poporului Său.

Dar influența nădejdii Evangheliei nu-l face pe păcătos să privească la mântuirea lui Hristos ca la o chestiune a harului fără plată, în timp ce el trăiește în continuă călcare a Legii lui Dumnezeu… El își va schimba căile, va deveni loial față de Dumnezeu prin puterea obținută de la Mântuitorul lui și va duce o viață nouă și mai curată.

Întrucât jertfa adusă în favoarea noastră a fost desăvârșită, și refacerea noastră din întinarea păcatului trebuie să fie desăvârșită. Legea lui Dumnezeu nu va scuza nici o faptă păcătoasă; nici o fărădelege nu va scăpa de sub condamnarea ei. Etica Evangheliei nu recunoaște nici un standard în afară de perfecțiunea caracterului divin. Viața lui Hristos a fost o împlinire desăvârșită a fiecărui precept al Legii. El a spus: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Ioan 15, 10. Viața Sa este exemplul de ascultare și slujire pe care-l avem. Doar Dumnezeu poate reînnoi inima. „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința, și înfăptuirea.” Însă noi suntem îndemnați: „Duceți până la capăt mântuirea voastră.” (Filipeni 2, 13.12

Pentru copilul ascultător al lui Dumnezeu, poruncile sunt o bucurie.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *