Evanghelia pentru ambele dispensațiuni, 23 martie

Orice ni se dă bun şi orice dar desăvârșit sunt de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Iacob 1:17

De la căderea lui Adam, moda lumii a fost să păcătuiască și este în interesul nostru să știm ce este păcatul. Ioan declară: ”Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” 1 Ioan 3:4.

Scopul lui Dumnezeu este… să ne salveze din păcat… Sufletul stricat și sluțit trebuie să fie curățit, transformat.

Sufletele care au fost degradate și robite de Satana trebuie să fie răscumpărate prin Evanghelie, spre a se împărtăși de măreața libertate a fiilor lui Dumnezeu.

Evanghelia este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.

Domnul Hristos a fost trimis pe pământ să reprezinte caracterul lui Dumnezeu… El Însuși era evanghelia.

Mulți dintre cei care pretind a crede și învăța Evanghelia … dau la o parte Scripturile Vechiului Testament, despre care Domnul Hristos a declarat că: „Tocmai ele mărturisesc despre Mine.” Ioan 5, 39. Respingând Vechiul Testament, ei resping de fapt Noul Testament pentru că amândouă sunt părți inseparabile ale unui tot. Nimeni nu poate prezenta în mod drept Legea lui Dumnezeu, fără prezentarea Evangheliei sau Evanghelia fără Lege. Legea este Evanghelia întrupată, iar Evanghelia este Legea descifrată. Legea este rădăcina, Evanghelia este floarea plăcut mirositoare și rodul pe care-l poartă.

El, care a proclamat Legea pe Sinai și care i-a dat lui Moise preceptele legii ceremoniale, este același care a rostit Predica de pe Munte… În ambele dispensațiuni, Învățătorul este același. Cerințele lui Dumnezeu sunt aceleași. Căci toate pornesc de la Cel, „în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare”.

Evanghelia Noului Testament nu înseamnă că standardele Vechiului Testament au fost coborâte ca să-l întâlnească pe păcătos și să-l mântuiască în păcatele sale. Dumnezeu cere tuturor supușilor Săi ascultare, ascultare deplină față de toate poruncile Sale.

Devoționalul face parte din cartea ”The Faith I Live By ”  de Ellen G. White.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *