Legea iubirii lui Dumnezeu făcută desăvârșită în noi – 28 februarie

Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. 1 Ioan 4:12

Condiţiile vieţii veşnice, sub har, sunt tot cele care erau în Eden — neprihănire desăvârșită, armonie cu Dumnezeu, o perfectă ascultare de principiile Legii Sale. Standardul caracterului prezentat în Vechiul Testament este același care este prezentat în Noul Testament. Şi nu este un standard pe care să nu-l putem ajunge. În orice poruncă sau îndemn pe care-l dă Dumnezeu este o făgăduinţă care, cu siguranţă, se află la temelie. Dumnezeu a luat toate măsurile ca să putem ajunge asemenea Lui şi El va face aceasta pentru toţi cei care nu se împotrivesc printr-o voinţă stricată, care să facă fără putere harul Său.

Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire negrăită, şi iubirea noastră se trezeşte faţă de El pe măsură ce înţelegem ceva din lungimea, lărgimea, adâncimea şi înălţimea acestei iubiri care întrece orice pricepere. Prin descoperirea farmecului atrăgător al Domnului Hristos, prin cunoaşterea iubirii Sale, dovedită faţă de noi pe când eram încă păcătoşi, inima împietrită se înmoaie, se supune, iar păcătosul este transformat şi ajunge un fiu al cerului. Dumnezeu nu foloseşte măsuri constrângătoare; mijlocul pe care îl întrebuinţează El pentru a izgoni păcatul din inimă este iubirea. Cu ajutorul ei, El transformă mândria în umilinţă, iar vrăjmăşia şi necredinţa în iubire şi credinţă…

El ne spune să fim desăvârşiţi după cum este şi El. Noi trebuie să fim izvoare de lumină şi binecuvântare pentru cei din jurul nostru, după cum este El pentru tot universul. Noi nu avem nimic de la noi înşine, ci lumina iubirii Sale străluceşte asupra noastră, iar noi trebuie să reflectăm razele ei. Cu multă bunătate din bunătatea Sa, şi noi putem să fim desăvârşiţi în sfera noastră, aşa după cum Dumnezeu este desăvârşit în sfera Lui.

Isus a spus: „Fiţi desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru este desăvârşit”. Dacă sunteţi copii ai lui Dumnezeu, sunteţi părtaşi ai naturii Sale şi nu puteţi fi altfel, decât asemenea Lui. Orice copil trăieşte prin viaţa tatălui său. Dacă sunteţi copii ai lui Dumnezeu — născuţi prin Duhul Său — trăiţi prin viaţa lui Dumnezeu. În Hristos, „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii” (Coloseni 2, 9) şi viaţa lui Isus se arată „în trupul nostru muritor”. (2 Corinteni 4, 11.) Având-o în voi, această viaţă va da naştere la acelaşi caracter şi va da pe faţă aceleaşi fapte pe care le-a arătat şi în El. În felul acesta, veţi fi în armonie cu orice învăţătură a Legii Sale, pentru că „Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul” (Psalmii 19, 7.) Prin iubire, „neprihănirea Legii” va fi „împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului”. (Romani 8, 4.) – Cugetări de pe Muntele Fericirilor, p. 76-78

Devoționalul este din cartea Reflecting Christ de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *