Legea este sfântă, dreaptă și bună

CoverAșa că Legea, negreșit, este sfântă, și porunca este sfântă, dreaptă și bună” Romani 7:12.

Ca Domn Suveran al universului, Dumnezeu a rânduit legi care să guverneze nu doar ființele vii, ci toate activitățile din natură. Totul, fie mare sau mic, însuflețit sau neînsuflețit, este supus unor legi fixe, care nu pot fi neglijate. Nu există excepții de la această regulă; pentru că nimic din ceea ce a fost creat de mâna divină nu a fost uitat de mintea divină… Numai omului, coroana creațiunii Sale, Dumnezeu i-a dat o conștiință pentru a înțelege cerințele sacre ale Legii divine și o inimă în stare de a o iubi ca fiind sfântă, dreaptă și bună; și de la om se cere o imediată și desăvârșită  ascultare.

Această Lege interzice orice oprimare din partea părinților și orice neascultare din partea copiilor. Domnul este plin de bunătate, milă și adevăr. Legea Sa este sfântă, dreaptă și bună și trebuie  respectată atât de părinți cât și de copii. Normele care ar trebui să reglementeze viețile părinților și copiilor vin dintr-o inimă plină de dragoste infinită și binecuvântarea bogată a lui Dumnezeu va fi asupra acelor părinți care aplică legea lui Dumnezeu în casele lor și asupra copiilor care ascultă de această lege. Influența combinată a îndurării și dreptății trebuie să fie simțită. ”Mila și adevărul se întâlnesc; dreptatea și pacea se sărută”(Psalm 85:10). Familiile care sunt sub această disciplină vor umbla în calea Domnului de a face dreptate și judecată.

Tinerii să se uite la standardul divin și să nu se mulțumească niciodată cu un țel mic… Nu pășiți șovăitor, ci ferm în puterea și harul lui Isus Hristos. Lui I s-a încredințat toată puterea în cer și pe pământ. Căutați adăpost în Isus Hristos și intrați într-un legământ hotărât cu El în credință, pentru a-L iubi și a-L sluji.

Deoarece Legea lui Dumnezeu este ”sfântă, dreaptă și bună” o transcriere a desăvârșirii divine, rezultă că un caracter format prin ascultarea de această Lege va fi sfânt. Hristos este exemplul perfect al unui astfel de caracter.

Devoționalul face parte din cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu de Ellen G. White. Pentru mai multe cărți scrise de Ellen G. White vizitați site-ul https://www.egwwritings.org și alegeți versiunea în limba română.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *