În ziua a șasea, pregătiți-vă pentru Sabat

Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămînea!” Exodul 16:23.

În ziua a șasea, s-a constat că se strânsese o cantitate dublă de mană, și se adunaseră câte doi omeri de fiecare persoană. Când conducătorii au văzut ce făcuseră, s-au grăbit să aducă la cunoștința lui Moise  despre această aparentă încălcare a instrucțiunilor sale. Dar răspunsul său a fost: ʺDomnul a poruncit aşa. Mîine este ziua de odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi pînă a doua zi dimineaţa tot ce va rămînea!” Ei au făcut așa și au descoperit că a rămas neschimbată. Și Moise a zis: ʺMâncaţi -o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.  Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.ʺ

Domnul nu este mai puțin minuțios acum în ce privește Sabatul Său decât atunci când a dat copiilor lui Israel instrucțiunile speciale de mai sus. El le-a cerut să coacă ce aveau de copt și să fiarbă ce aveau de fiert în ziua a șasea, pregătitoare pentru ziua Sabatului. Cei care neglijează să facă pregătirea  adecvată pentru sabat în ziua  a șasea, încalcă porunca a patra și sunt călcători ai legii lui Dumnezeu. În instrucțiunile date israeliților, Dumnezeu a interzis  coacerea și fierberea în Sabat. Această interdicție ar trebui privită de toți păzitorii Sabatului, ca o interdicție solemnă dată de Iehova. Domnul vrea să apere pe poporul Său de a se deda lăcomiei în ziua Sabatului pe care a pus-o deoparte pentru meditație sfântă și închinare…

Dumnezeu Și-a manifestat grija cea mare și dragostea pentru poporul Său trimițându-le pâine din ceruri. ʺAu mîncat cu toţii pâinea îngerilorʺ, adică pâinea pe care le-au asigurat-o îngerii… După ce li s-a asigurat mâncare din belșug, le-a fost rușine de necredința și cârtirile lor și au promis să aibă încredere în Domnul pentru viitor. – Signs of the Times, 15 aprilie 1880.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *