Sabatul ne îndreaptă mintea către Dumnezeu

ʺDacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfîntă; … atunci te vei putea desfăta în Domnul ʺ Isaia 58:13, 14.

Mulţi creştini practicanţi de azi își închid inimile şi minţile față de Soarele Dreptății, ale cărui raze luminoase ar alunga întunericul şi ceaţa care există acolo. Ei refuză lumina, şi nu dau importanță cerinţelor lui Dumnezeu şi voinţei Sale. În locul zilei de odihnă dată lor de Iehova, ei acceptă un sabat fals, ei se închină unui idol şi încalcă legea sfântă a lui Dumnezeu călcând în picioare Sabatul pe care El l-a instituit şi binecuvântat.

Sabatul a fost dat pentru binele întregii omeniri. După ce Dumnezeu a făcut lumea în şase zile, El S-a odihnit, a binecuvântat şi a sfinţit ziua în care S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o crease şi o făcuse. El a pus deoparte acea zi specială pentru fiinţele omenești ca să se odihnească de munca lor și  privind cerurile şi pământul, și văzând dovezile concrete ale înţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu, inimile lor să poată fi pline de iubire şi respect faţă de Făcătorul lor.

Dacă familia omenească ar fi ţinut întotdeauna ziua pe care Dumnezeu a binecuvântat-o şi a sfinţit-o, niciodată nu ar fi fost un necredincios în lumea noastră, pentru că Sabatul a fost dat ca un memorial al lucrării Creatorului; a fost dat pentru ca în acestă zi într-un mod special oamenii să-și poată distrage mintea de la lucrurile de pe pământ și să contemple pe Dumnezeu si puterea Lui minunată …

Păgânii, în orbirea lor,  se închină la idoli de lemn şi de piatră. „Acestea sunt dumnezeii nostri”, spun ei. Dar în porunca a patra avem dovada că Dumnezeul nostru este Dumnezeul viu și adevărat. În ea găsim pecetea autorităţii Lui: „… Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul și marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.” În cerurile care vestesc slava Făcătorului lor – soarele, strălucind în puterea sa, dând viaţă şi frumuseţe tuturor lucrurilor create; luna și stelele, lucrările mîinilor Sale – vedem superioritatea Dumnezeului căruia ne închinăm. El este Dumnezeul care „a făcut cerurile și pământul.”-Echo Biblia, 12 octombrie 1896

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *