Șase zile pentru noi, doar una pentru Dumnezeu

ʺAdu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău… de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-oʺ Exodul 20:8-11.

Chiar la începutul poruncii a patra, Dumnezeu a spus: „Adu-ţi aminte“, ştiind că omul, în mulţimea grijilor şi încurcăturilor lui, avea să fie ispitit să se scuze de a veni în întâmpinarea deplinelor cerinţe ale Legii sau, în aglomeraţia ocupaţiilor lumeşti, avea să uite importanţa ei sacră. „Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci tot lucrul tău“, ocupaţia obişnuită a vieţii pentru câştig vremelnic sau bucurie. Cuvintele acestea sunt foarte lămurite; ele nu pot fi înţelese greşit.

Frate K., cum îndrăzneşti să-ţi permiţi să calci o poruncă atât de solemnă şi importantă? A făcut Domnul vreo excepţie prin care tu să fii scutit de Legea pe care a dat-o El pentru lume? Sunt omise călcările tale de lege din registrul de rapoarte? A fost El de acord să scuze neascultarea ta când naţiunile vor veni înaintea Lui pentru judecată? Nici o clipă să nu te înşeli cu gândul că păcatul tău nu va aduce pedeapsa meritată. Călcările tale de lege vor fi răsplătite cu nuiaua, pentru că tu ai avut lumina şi totuşi ai umblat direct împotriva ei. „Robul acela, care a ştiut voia stăpânului său, şi nu s-a pregătit deloc şi n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri.“

Dumnezeu ne-a dat şase zile în care să ne facem lucrarea şi să continuăm cu ocupaţia obişnuită a vieţii, dar El pretinde o zi pe care a pus-o deoparte şi a sfinţit-o. El ne-a dat o zi în care ne putem odihni de munca noastră şi să ne consacrăm pentru închinare şi îmbunătăţirea stării noastre spirituale. Ce nelegiuire flagrantă ca să furăm acea zi sfinţită a lui Iehova şi să ne-o însuşim pentru scopurile noastre egoiste!

Este cea mai grosolană cutezanţă pentru omul muritor să ajungă la un compromis cu cel Atotputernic pentru a-şi asigura măruntele şi vremelnicele lui interese. Este tot atât de grav a călca Legea folosind ocazional Sabatul pentru ocupaţii vremelnice ca şi când ai respinge-o în întregime; pentru că aceasta face din poruncile Domnului o problemă de avantaj. –Mărturii vol. 4, 249.

Devoționalul face parte din cartea  Să fii ca Isus de Ellen G. White.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *