Sabat – Isus revine curînd! – Ruleta

Text din Scriptură:

„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta.” Deuteronomul 6: 5

 OBIECTIVUL LECȚIEI

A doua venire a lui Isus Hristos este fericita nădejde a poporului lui Dumnezeu, punctul culminant maiestuos al Evangheliei. A doua venire a lui Isus va fi literală, personală, vizibilă și mondială. La revenirea lui Hristos, cei care au murit crezând în El ca Mântuitor personal – împreună cu cei neprihăniți care sunt încă în viață – vor fi schimbați și duși în ceruri, în timp ce cei care au respins mântuirea oferită de Isus nu vor ajunge acolo. Lucrurile care se întâmplă în lumea noastră de astăzi și profețiile – cele mai multe dintre ele s-au împlinit deja – indică realitatea că Isus va reveni foarte curând. Deoarece nimeni nu știe cu adevărat momentul exact când va veni Isus, este important să fim mereu pregătiți, chiar și astăzi.

Cât despre ziua aceea, sau ceasul acela, nu ştie nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luaţi seama, vegheaţi şi rugaţi-vă, căci nu ştiţi când va veni vremea aceea. Marcu 13:32, 33.

 

APROFUNDARE

Promisiunea făcută de Isus.

Citiți Ioan 14:1-3

Ce promisiune remarcabilă făcută de Isus ucenicilor Săi înainte de răstignirea Sa. O promisiune destinată ucenicilor lui Isus de-a lungul veacurilor, în special celor care vor fi în viață atunci când El va reveni pe pământ pentru a doua oară – de data aceasta nu ca bebeluș într-o iesle – ci ca Rege al regilor și Domn al domnilor.

Deși Biblia ne spune clar că Isus va veni din nou, ziua în care va veni va fi ca o surpriză, chiar și pentru cei care Îi așteaptă venirea, „căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.” Mat. 24:44.

Adevărul este că, dacă avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să credem că Isus va reveni a doua oară. Ucenicii și primii creștini se gândeau la cea de-a doua venire ca la „fericita nădejde”. Pavel oferă în Tit 2:13: „aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.”. În 2 Petru 3:13 este exprimată astfel: „Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.”

Biblia ne spune, de asemenea, că atunci când Isus va veni, toată lumea Îl va vedea. Matei 24:27 declară: „Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.” Apocalipsa 1:7 împărtășește: „Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns.” Iar apostolul Pavel proclamă în 1 Tes. 4:16, 17: „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. „

Așadar, nu numai că toți cei care sunt în viață vor fi martori la cea de-a doua venire a lui Isus, dar cei care au murit ca și credincioși în Hristos vor fi înviați la venirea Sa și, împreună cu credincioșii care sunt în viață, vor fi luați împreună în cer pentru a trăi cu Isus veșnic. Acest lucru înseamnă că cei dragi ai noștri care au murit în Isus Hristos vor fi înviați pentru a merge cu El în ceruri. Ce mare emoție va fi atunci când îi vom vedea pe cei dragi ai noștri în viață din nou. Vom trăi împreună cu Isus pentru totdeauna, unde moartea nu va mai exista.

Din păcate, a doua venire nu va fi un moment fericit pentru cei care L-au respins pe Dumnezeu și mântuirea pe care El a oferit-o prin moartea lui Isus pe cruce. Biblia ne spune în 2 Tes. 2:8: „Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale..” Partea bună este că acest lucru înseamnă sfârșitul păcatului și al răului, deoarece Dumnezeu îl distruge pe Satana și pe toți cei care au ales să-l urmeze.

Vestea bună este că, deoarece suntem încă în viață și Isus nu s-a întors încă, avem ocazia să acceptăm mântuirea Sa, astfel încât să fim pregătiți să mergem cu El în ceruri atunci când va veni din nou. Apocalipsa 3:20 spune: „Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” 

Vrei să deschizi astăzi ușa inimii tale și să-L lași pe Isus să intre și să preia controlul asupra vieții tale? A-I spune „da” lui Isus înseamnă a spune „nu” lui Satana. Alege-L pe Isus astăzi și experimentează bucuria, pacea și mântuirea Lui. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți în acest scop, este rugăciunea noastră.

Rugăciune

Doamne, Îți mulțumim pentru promisiunea venirii Tale în curând. Știm că orice promisiune pe care o faci o ții, iar aceasta este o promisiune pe care abia așteptăm să o împlinești. Ajută-ne să dezvoltăm o relație mai strânsă cu Tine, astfel încât, plini de dragostea și puterea Ta, să împărtășim vestea bună cu alții pentru a-i ajuta să se pregătească pentru acea zi măreață. În Numele lui Isus, Amin.

APLICĂ ȘI TRĂIEȘTE

Provocarea Bibliei

În ultima zi a acestei provocări, invitați pe fiecare membru al familiei să recite versetul de memorat și să se ajute reciproc dându-și indicii dacă devine dificil, iar la sfârșit recitați-l împreună ca familie.

Discuție în familie

  • Vă întrebați uneori cât timp va mai trece până la revenirea lui Isus? Cât de curând înseamnă curând?
  • Împărtășiți-vă grijile, temerile, entuziasmul și speranța cu privire la a doua venire a lui Hristos.
  • Citiți următoarele texte care ne reamintesc că Isus va veni din nou, așa cum a promis: Ioan 14:3, Apocalipsa 1:7, Luca 17:22.
  • Discutați în familie despre modul în care aceste texte oferă speranță și mângâiere în ciuda haosului din lumea noastră actuală.

Restaurarea altarului familiei

Mesajul lui Ilie care se găsește în Maleahi 4:5:6 este un mesaj de speranță care ne amintește că înainte de revenirea lui Hristos va avea loc o restaurare (reînnoire, redeșteptare, vindecare, reconstruire) a altarului familiei (închinarea la singurul Dumnezeu adevărat) și a familiilor noastre.

„Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată. El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem!” Maleahi 4:5-6

Să ne angajăm să proclamăm solia lui Ilie, pregătindu-ne casele, pe cei dragi și pe vecinii noștri pentru a doua venire a lui Hristos. Ce zi de bucurie va fi aceea!

Voi fi acolo? Vor fi acolo cei dragi ai mei?

Vor fi acolo vecinii mei?

Elaborați un Legământ de închinare în familie pentru familia voastră.

Iată un exemplu:

Organizați o închinare specială în familie în seara de Sabat și creați un legământ de închinare al familiei voastre. Dacă puteți, invitați una sau două alte familii; luați în considerare posibilitatea de a invita o familie care nu seamănă cu familia voastră Nu uitați să includeți văduvele, părinții singuri, cuplurile tinere, familia de refugiați, tânărul adult singur, familia de noi imigranți etc. Împărtășiți experiența voastră din Săptămâna de rugăciune și semnificația restaurării altarului familiei. Invitați-i pe oaspeții dumneavoastră să elaboreze un legământ de închinare al familiei pentru propria familie.

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *