Capitolul 36 – Fiind îndreptățit – partea a treia

Cum ești îndreptățit, sau făcut neprihănit? „Ei sunt îndreptăţiţi fără plată, prin harul Lui, prin răscumpărarea care este în Cristos Isus ” Romani 3:24(NTLR). Amintește-ți că a îndreptăți înseamnă a fi făcut un împlinitor al legii și apoi citește din nou pasajul: „Ei sunt făcuți împlinitori ai legii fără plată, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.” Răscumpărarea care este în Hristos Isus este vrednicia sau puterea de cumpărare a Domnului Hristos. El se dă pe Sine însuși pentru tine, păcătosul. Pe măsură ce crezi, îți este dată neprihănirea Lui. Aceasta nu înseamnă că neprihănirea lui Hristos, pe care El a realizat-o acum două mii de ani este depozitată pentru tine, pentru a fi pur și simplu creditată în contul tău, ci înseamnă că îți este dată neprihănirea Lui prezentă, activă. Hristos vine să trăiască în tine atunci când crezi, pentru că El locuiește în inima ta prin credință. Așadar, deși erai păcătos, ești transformat într-o persoană nouă, având chiar neprihănirea lui Dumnezeu.

Se va vedea astfel că nu poate exista o stare mai înaltă decât cea a îndreptățirii. Aceasta este tot ceea ce poate face Dumnezeu pentru tine, mai puțin a te face nemuritor, ceea ce se face doar la înviere. Dar acest lucru nu înseamnă că, fiind îndreptățit, nu mai există niciun pericol de a cădea în păcat. Nu; „Cel neprihănit va trăi prin credință.” Tu trebuie să exerciți în mod continuu credința și supunerea față de Dumnezeu, pentru a păstra neprihănirea Sa – ca să rămâi un împlinitor al legii.

Acest lucru face clară forța acestor cuvinte: „Deci, prin credință desființăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.” Rom. 3:31. Adică, în loc să încalci legea și să o faci fără efect în viața ta, tu o întărești în inima ta prin credință. Aceasta, pentru că credința îl aduce pe Hristos în inima ta, iar legea lui Dumnezeu este în inima Domnului Hristos. Și astfel, „după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.” Cel care ascultă este Domnul Isus Hristos, iar ascultarea Lui este făcută în inima ta atunci când crezi. Deoarece numai prin ascultarea Sa ești făcut împlinitor al Legii, numai Lui Îi dăm slavă în vecii vecilor.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *