9 martie – Chip

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră. Geneza 1:26

Între Dumnezeu și om există o serie de asemănări și o serie de deosebiri. Mintea noastră nu le poate cuprinde și nu le poate analiza decât doar într-o formă sumară și superficială. Motivul este lesne de înțeles: competențele limitate ale minții noastre și parțialitatea informațiilor pe care le avem atât despre noi înșine dar mai ales despre Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu în noi poate fi identificat atât în armonia fizică dar mai ales în capacitățile intelectuale și dimensiunea morală a vieții noastre. Deosebirea fundamentală între noi și Dumnezeu constă în natura materialului din care suntem făcuți. Originalul este divin, chipul este pământesc și de aici începe lista deosebirilor.

Ce responsabilități față de Dumnezeu și față de mine însumi decurg din faptul de a purta asemănarea cu Dumnezeu în natura mea fizică, intelectuală, spirituală, religioasă și socială., etc.? Care este modelul meu de refacere și recuperare în contextul devenirii mele spirituale, având în vedere că chipul divin din mine a fost în mod serios deformat prin desfigurarea produsă de păcat? Este Dumnezeu interesat de recondiționarea chipului Său în viața mea? Ce mijloace folosește El pentru a reconfigura imaginea Sa în mine? Pot augmenta sau pot împiedica restaurarea mea spirituală?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *