Ziua 39 – Isus Hristos Cel neprihănit – prima parte

„Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor,  pe Isus Hristos Cel neprihănit.” 1 Ioan 2:1.

Dintre toate ființele care au trăit pe acest pământ, numai Hristos este singurul care „nu a păcătuit.” El este singurul despre care se poate spune: „El, … în care nu este nelegiuire.” Psalm 92:15. El Însuși, fără egoism, S-a declarat pe Sine însuși fără păcat. Și motivul pentru care El a putut face acest lucru, a fost că El era într-adevăr Dumnezeu. „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu”. „Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi.” Ioan 1:1, 14. Domnul Hristos a fost Dumnezeu manifestat în trup, astfel încât numele Său a fost Emanuel – „Dumnezeu cu noi”. Matei 1:23.

Pentru că „în El nu este păcat”, „El S-a arătat ca să ia păcatele.” 1 Ioan 3:5. „Și iată numele pe care i-L vor da: DOMNUL NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ.” Ieremia 23:6. Reține că El este neprihănirea ta, și nu un simplu înlocuitor pentru neprihănirea pe care nu o ai. Unii învață că îndreptățirea prin credință înseamnă că ești considerat drept fără să fii cu adevărat drept. Dar Biblia ne învață că de fapt trebuie să fii neprihănit prin meritele lui Isus Hristos.

Din ce în ce mai mult este crezut de către pretinșii învățători ai creștinismului, că în noi există cel puțin la fel de mult bine ca și rău, și că binele din oameni va obține în cele din urmă biruința completă asupra răului. Dar Biblia ne învață că „Nu este niciunul neprihănit, nu, nici unul.” Hristos, care „știa ce este în om”, a declarat că „din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.” Marcu 7:21, 22. De asemenea, a declarat că „omul rău, scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui” și că binele nu poate veni dintr-o sursă rea. Luca 6:43, 45. Prin urmare, este clar că din tine din tine însuți nu poate ieși „niciun lucru bun.” „Cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată un om curat? Nu poate să iasă niciunul”. Iov 14:4.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *