Marele nostru Preot milostiv și credincios, 27 noiembrie

Și a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. Evrei 9:12

Ca purtător al păcatului, preot și reprezentant al omului în fața lui Dumnezeu, El a intrat în viața omenirii, purtând carnea și sângele nostru. Viața se află în curentul viu și vital al sângelui, care a fost dat pentru viața lumii. Hristos a făcut o ispășire deplină, dându-Și viața ca răscumpărare pentru noi. El s-a născut fără nici o pată de păcat, dar a venit în lume în același mod ca și familia umană. El nu a avut o simplă aparență de trup, ci a luat natura umană, participând la viața omenirii….

Isus Hristos a renunțat la haina Sa regală, la coroana Sa regească și Și-a îmbrăcat divinitatea cu umanitatea, pentru a deveni un substitut și o garanție pentru umanitate, pentru ca murind în trup omenesc să poată prin moartea Sa să distrugă pe cel care avea puterea morții. El nu ar fi putut să facă acest lucru ca Dumnezeu, ci venind ca om, Hristos a putut muri. Prin moarte El a învins moartea. Moartea Domnului Hristos a dus la moarte pe cel care avea puterea morții și a deschis porțile mormântului pentru toți cei care Îl primesc ca Mântuitor personal.

Hristos a proclamat peste mormântul deschis al lui Iosif: „Eu sunt învierea și viața”. El, Răscumpărătorul lumii, a zdrobit capul șarpelui, lipsindu-l de orice putere de a-i face vreodată pe oameni să simtă înțepătura lui de scorpion; căci El a adus la lumină viața și nemurirea. Porțile vieții veșnice sunt deschise pentru toți cei care cred în Isus Hristos…. Murind, Isus a făcut imposibil pentru cei care cred în El să moară veșnic….

Hristos a trăit și a murit ca om, pentru ca El să fie Dumnezeu al celor vii și al celor morți. A făcut acest lucru pentru a face imposibil ca oamenii să piardă viața veșnică crezând în El. Viața bărbaților și a femeilor este prețioasă în ochii lui Dumnezeu, pentru că Hristos a cumpărat această viață prin faptul că a fost executat în locul lor. Astfel, El a făcut posibil pentru noi să atingem nemurirea.

În Hristos au fost uniți divinul și umanul – Creatorul și creatura. Natura lui Dumnezeu, a cărui lege fusese încălcată, și natura lui Adam, cel care a încălcat legea, se întâlnesc în Isus – Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Și după ce a plătit prețul răscumpărării cu propriul Său sânge, după ce a trecut prin experiența omului, după ce a întâlnit și a biruit ispita în locul omului, deși El Însuși fără păcat, a purtat rușinea, vina și povara păcatului, El devine Avocatul și Mijlocitorul omului. Ce asigurare aici pentru sufletul ispitit care se zbate, ce asigurare pentru universul martor, că Hristos va fi „un Mare Preot milostiv și credincios”! – Comentariul biblic S.D.A., comentariile Ellen G. White, vol. 7, 925, 926

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *