10 ianuarie – Argument

Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ioan 16:8

Argumentul este un cuvânt bine gândit și cumpănit pentru a determina o convingere necesară și eficientă.

Învățătorul oamenilor le-a explicat ucenicilor Săi că, la venirea Lui, Duhul Sfânt îi va înzestra cu capacitatea de a convinge lumea din jur despre starea ei deplorabilă, despre nevoia de reabilitare și înnobilare spirituală, precum și despre existența unei dreptăți finale și absolute peste care nimeni nu poate trece nepregătit. Argumentul de serviciu al apostolilor era viața, lucrarea, moartea, învierea și preoția lui Isus. În fața acestui argument, toate sofismele vremii trebuiau să se plece și să-și recunoască înfrângerea.

Acțiunea Duhului Sfânt se concentrează în principal asupra minții, aducând o convingere profundă privind starea disperată pe care o generează existența și acțiunea păcatului. Această convingere nu este folosită de Duhul Sfânt pentru a produce o melancolie paralizantă a păcătosului. Satana folosește cu mare succes descurajarea pentru a ține sufletele în temnița sa letală. Duhul Sfânt convinge lumea de păcat pentru a crea o nevoie urgentă și determinantă după un Salvator viu și puternic.

Apoi Mângâietorul conduce sufletul la experiența pocăinței, a iertării și a convertirii, prin care Dumnezeu îmbracă omul în haina imaculată a neprihănirii lui Hristos. După o asemenea pregătire, judecata este un concept care transformă teama în speranță și încredere.

Argumentele Duhului nu sunt numai logice și raționale. Ele ating cele mai fine corzi ale sufletului, făcându-l să vibreze de bucurie și împlinire, fapt care produce o dedicare personală fără rezerve. Argumentele Duhului trebuie primite și lăsate să lucreze. Eficiența lor este garantată.

Care sunt pentru mine cele mai apreciate argumente: cele raționale sau cele emoționale?

Materialul face parte din devoționalul ”Sensuri și contrasensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Argument

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *